Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2022.37-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / t. 37 (66) 2022
Profesor Zdzisław Chmielewski 80 lat życia i ponad 55 lat pracy naukowej

Autorzy: Adam Makowski ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:4 (9-12)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu