Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.3-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3/2015
Pomorze Zachodnie – „bastion PO”? Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku

Autorzy: Krzysztof Kowalczyk
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wybory samorządowe Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:17 (59-75)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przeanalizowano wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 roku. W szczególności skupiono się na sytuacji na rynku politycznym, strukturze rywalizacji wyborczej, programach komitetów i wynikach wyborów. W wyborach pozycję lidera utrzymała Platforma Obywatelska, zdobywając 31,94% głosów. Wybory były sukcesem Polskiego Stronnictwa Ludowego (20,58% głosów), przegraną Sojuszu Lewicy Demokratycznej (11,82% głosów) i potwierdziły stabilną pozycję Prawa i Sprawiedliwości (19,27% głosów). W wyniku wyborów została utworzona koalicja rządząca Platforma Obywatelska – Polskie Stronnictwo Ludowe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alberski R., M Cichosz, K. Kozierska (red.). 2 013. Gra o regiony. Wybory do sejmików województw, Katowice.
2.Antoszewski A. 1998, Rynek, w: Leksykon politologii, red. A. Antoszewski i R. Herbut, Atla2, Wrocław, s. 372–373.
3.Antoszewski A. 2013, Wszystko przez ten system… (wyborczy). Analiza wyników wyborów do sejmików województwa w 2010 r., w: Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Remar, Katowice, s. 331–348.
4.Cichosz M. 2003, (AUTO)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
5.Cichosz M. 2013, Czterobarwne układanki. Podsumowanie strategii podmiotów politycznych w wyborach do sejmików województwo w 2010 r., w: Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska, Remar, Katowice, s. 312–330.
6.Chmaj M., Skrzydło W. 2011, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Wolters Kluwer, Warszawa.
7.Chrobak P. 2010, Wybory samorządowe w województwie zachodniopomorskim w latach 1998–206 na tle kraju, „Przegląd Zachodniopomorski”, z. 1, s. 35–70.
8.Kolczyński M. 2008, Strategie komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
9.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm., art. 169, ust. 2.
10.Kowalczyk K. 2015, Wybory samorządowe w 2014 roku w Szczecinie, Soft Vision, Szczecin.
11.Olgierd Geblewicz ponownie marszałkiem zachodniopomorskiego, 1.12.2014, http://www.portalsamorzadowy.
12.pl/zachodniopomorskie/polityka-i-spoleczenstwo/olgierd-geblewicz-ponownie-marszalkiem-zachodniopomorskiego,65703.html (17.01.2015).
13.Państwowa Komisja Wyborcza, http://www.pkw.gov.pl (30.03.2015).
14.PiS zawarło porozumienie z Solidarną Polską i Polską Razem, 2015, http://www.pis.org.pl/article.php?id=23165 (5.02.2015).
15.Rocznik Statystyczny Województw. 2014, GUS, Warszawa 2014, http://www.mpolska24.pl/wiadomosc/ramka/1260438/rocznik-statystyczny-wojewodztw-2014 (5.02.2015).
16.Sejmik wybrał pełny skład zarządu województwa zachodniopomorskiego, 19.12.2014, http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/sejmik-wybral-pelen-sklad-zarzadu-wojewodztwa-zachodniopomorskiego,66323.html (18.01.2015).
17.Siedziako M., Tomczak Ł. 2013, Platforma mimo wszystko. Wybory do sejmiku województwa zachodniopomorskiego, w: Gra o regiony. Wybory do sejmików województw, red. R. Alberski, M. Cichosz, K. Kozierska, Remar, Katowice, s. 297–312.
18.Skrzypiński D. 2013, W różnorodności siła. Społeczno-gospodarcza charakterystyka polskich województw, w: Gra o regiony. Wybory do sejmików województw, red. R. Alberski, M. Cichosz,K. Kozierska, Remar, Katowice, s. 35–53.
19.Uchwała Zarządu Krajowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie wyborów samorządowych w 2014 roku, Warszawa, 13 sierpnia 2014 r., http://www.sld.org.pl/nowastrona/public/ckfinder/userfiles/files/Uchwa%C5%82a%20ZK%202014%2008%2013%203%281%29.pdf (5.02.2015).
20.Umowa koalicyjna, 29.08.2014, http://www.uniapracy.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=353:umowa-koalicyjna&catid=4:aktualnosci (5.02.2015).
21.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy, Dz.U. 2011, nr 21, poz. 112 z późn. zm.
22.Wojtasik W. 2012, Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
23.Zachodniopomorskie do przodu! Program wyborczy 2014, [b.d. i m.w.].
24.Zadworny A., PiS prezentuje wyborcze jedynki, Zaremba atakuje marszałka, 7.10.2014, http:// szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,135241,16764574,PiS_prezentuje_wyborcze_jedynki__Zaremba_atakuje_marszalka.html (5.02.2015).
25.Zmieńmy punkt widzenia. To my tworzymy Pomorze Zachodnie, 2015, http://bezpartyjnipomorzezachodnie.pl/program (7.01.2015).
26.#Lewica Razem 2015, http://przeglad-socjalistyczny.pl/na-lewicy/1069-sld (5.02.2015).