Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2021.34-17
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2021 (34)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy polskiego prawa wyborczego”, Szczecin, 3 grudnia 2020 roku

Autorzy: Tomasz Kowalczyk ORCID
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Data publikacji całości:2021
Liczba stron:4 (247-250)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 304

Abstrakt

W dniu 3 grudnia 2020 roku zespół badawczy „Ochrona praw człowieka w polskim systemie prawnym”, działający w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego, zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową „Dylematy polskiego prawa wyborczego”. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa wydarzenie odbyło się w formie webinarium (zdalnej wideokonferencji). Tego trudnego zadania podjęły się trzy osoby: dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US, dr Agata Pyrzyńska i dr Radosław Zych. Współorganizatorami konferencji były: Krajowe Biuro Wyborcze, Województwo Zachodniopomorskie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis. Konferencja naukowa skierowana była w głównej mierze do teoretyków prawa konstytucyjnego oraz przedstawicieli organów administracji wyborczej. Spotkała się ona z dużym odzewem, ponieważ w obradach uczestniczyło ponad 100 osób (zarówno teoretyków, jak i praktyków prawa). Patronatu nad tym wydarzeniem udzielili: Państwowa Komisja Wyborcza, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek, Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego oraz dwa wysoko punktowane czasopisma naukowe: „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” i „Studia Wyborcze”.
Pobierz plik

Plik artykułu