Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2021 (34)

Rok wydania:2021
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Assessment of the transparency of the functioning of the Church Fund in Poland in terms of granting it

17 (9-25) Łukasz Bernaciński Więcej
2.

Ocena wpływu czynnika ludzkiego jako bezpośredniej determinanty funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. Praktyczny zarys problematyki

21 (27-47) Kamil Krauschar Więcej
3.

Formal requirements for authors of project information cards

10 (49-58) Jacek Krystek Więcej
4.

Legal education at the crossroads of social responsibility and the development of individual competencies – experience at the University of Szeged (Hungary)

16 (59-74) Judit Tóth, Renáta Kálmán Więcej
5.

Wpływ pandemii COVID-19 na polski sektor kolejowy

15 (75-89) Elżbieta Małecka Więcej
6.

Modyfikacje konstrukcji stabilizującej reguły wydatkowej w 2020 roku

19 (91-109) Michał Ostrowski Więcej
7.

Administracyjna „legislacja covidowa” w świetle zasad tworzenia prawa

19 (111-129) Maciej Szmigiero Więcej
8.

Nowelizacje regulaminu Sejmu w czasie pandemii w 2020 roku. Zapewnienie efektywności działania izby czy próba ograniczenia praw opozycji?

18 (131-148) Piotr Uziębło Więcej
9.

Analiza wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie C 830/18 w aspekcie dyskryminacji dzieci pracowników przygranicznych

10 (151-160) Michał Lewandowski Więcej
10.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 10 września 2020 roku (I AGa 144/19)

15 (163-177) --- Więcej
11.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 czerwca 2020 roku (III AUa 129/20)

7 (179-185) --- Więcej
12.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 lutego 2021 roku (II SA/Sz 956/20)

24 (189-212) --- Więcej
13.

Małgorzata Ofiarska, Zbigniew Ofiarski, Fundusz dróg samorządowych. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

8 (215-222) Rafał Dowgier Więcej
14.

Aleksandra Klich, Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, Currenda, Sopot 2020

6 (223-228) Marcin Uliasz Więcej
15.

Przemysław Zdyb, Postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, C.H. Beck, Warszawa 2020

8 (229-236) Łukasz Dawid Dąbrowski Więcej
16.

Agata Pyrzyńska, Zadania nadzorcze Państwowej Komisji Wyborczej w polskim prawie wyborczym, C.H. Beck, Warszawa 2019

7 (237-243) Krzysztof Urbaniak Więcej
17.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy polskiego prawa wyborczego”, Szczecin, 3 grudnia 2020 roku

4 (247-250) Tomasz Kowalczyk Więcej
18.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Samobójstwo w prawie polskim i naukach pokrewnych”, Szczecin, 10–11 grudnia 2020 roku

9 (251-259) Martyna Sowa, Konrad Burdziak Więcej
19.

Seminarium naukowe „Czy Unia Europejska ma przyszłość?”, 14 grudnia 2020 roku

3 (261-263) Agata Szwed, Karolina Słotwińska Więcej