Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2021.34-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2021 (34)
Wpływ pandemii COVID-19 na polski sektor kolejowy

Autorzy: Elżbieta Małecka ORCID
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Słowa kluczowe: polski sektor kolejowy COVID-19 Prezes UTK ustawy covidowe
Rok wydania:2021
Liczba stron:15 (75-89)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 461

Abstrakt

Celem opracowania jest ukazanie zmian w polskim sektorze kolejowym związanych z pandemią COVID-19. Zaprezentowano zmiany w ujęciu statystycznym dotyczące przewozów pasażerskich i towarowych oraz zmiany legislacyjne związane z wprowadzeniem tzw. ustaw covidowych, które oddziałują na sektor transportu kolejowego. Analizą objęto rozwiązania instytucjonalno-prawne zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.). Omówiono m.in. wpływ stanu epidemii, ogłoszonego ze względu na COVID-19, na postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. Poruszono także kwestię propozycji zmian w przepisach w związku ze stanem epidemii inicjowanych przez UTK. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych w postaci wywiadu e-mailowego z Marcinem Trelą, dyrektorem Departamentu Prawnego Urzędu Transportu Kolejowego. Główną płaszczyzną prowadzonych rozważań są przepisy prawa i dokumenty urzędowe. W opracowaniu zastosowano metody: dogmatycznoprawną oraz analityczno – syntetyczną. Wprowadzone rozwiązania prawne należy ocenić pozytywnie, jednak wciąż zmieniająca się sytuacja prowadzi do kolejnych nowelizacji. Zbyt spieszne procedowanie nowych rozwiązań niesie za sobą wiele nieścisłości i problemów ze stosowaniem wprowadzonych ulepszeń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antonowicz M., Czynniki rozwoju przewozów intermodalnych w Polsce, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2018, nr 170.
2.Jaworska K., Nowacki G., Transport kolejowy w systemie logistycznym Polski, „Technika Transportu Szynowego” 2019, nr 4.
3.Madrjas J., Tarcza dla kolei w Sejmie. Rząd wesprze przewoźników, 29.04.2020, www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/tarcza-dla-kolei-w-sejmie-rzad-wepsrzeprzewoznikow-96479.html.
4.Mańkowska M., Mańkowski T., Możliwości integracji transportu kolejowego i lotniczego na przykładzie portu lotniczego Szczecin-Goleniów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 778. Problemy Transportu i Logistyki” 2013, nr 22.
5.Miedzińska I., Wpływ stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 na postępowania administracyjne przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, w: Urząd Transportu Kolejowego, Magazyn Kultury Bezpieczeństwa, Warszawa 2020.
6.Mindur L., Gąsior M., Przewozy intermodalne, „Technika Transportu Szynowego” 2003, nr 6.
7.Poliński J., Ochociński K., Cyfryzacja w transporcie kolejowym, „Problemy Kolejnictwa” 2020, nr 188.
8.Salomon A., Transport intermodalny z punktu widzenia spedycyjnego, „Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni” 2013, nr 28.