Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373     eISSN: 2545-3181    OAI    DOI: 10.18276/ais.2021.34-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2021 (34)
Analiza wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie C 830/18 w aspekcie dyskryminacji dzieci pracowników przygranicznych

Autorzy: Michał Lewandowski ORCID
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: dyskryminacja kraj związkowy prawa socjalne swobodny przepływ pracowników
Rok wydania:2021
Liczba stron:10 (151-160)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 279

Abstrakt

Celem komentowanego orzeczenia jest analiza wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-830/18 z dnia 2 kwietnia 2020 roku. Sprawa dotyczy odmówienia prawa do bezpłatnych przejazdów do szkoły uczniowi uczęszczającemu do szkoły niemieckiej, a zamieszkującemu wspólnie z matką na terytorium Francji. Kraj związkowy argumentował swoją decyzję tym, iż jest on zobowiązany jedynie do organizacji transportu szkolnego wyłącznie uczniom zamieszkującym ten konkretny kraj związkowy. Trybunał nie przychylił się do zdania kraju związkowego i wskazał na problem dyskryminacji pracowników przygranicznych. Trybunał, rozpatrując sprawę, skupił się nie tylko na prawach ucznia uczęszczającego do szkoły niemieckiej, lecz także na przywilejach socjalnych przysługującym jego matce jako pracownikowi przygranicznemu. W tekście zastosowano metodę dogmatyczno-prawną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cieśliński A., Konstrukcja prawna swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Warszawa 2013.
2.Doliwa-Klepacki Z.M., Integracja Europejska, Białystok 2001.
3.Galster J., Mik C., Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego, Toruń 1998.
4.Komar A., Gospodarka budżetowa Wspólnot Europejskich, Warszawa–Poznań 1981.
5.Stabryła-Chudzio K., Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej, Kraków 2011.
6.Tomaszewski K., Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej – szansą i wyzwaniem dla obywateli, Warszawa 2003.