Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245    OAI    DOI: 10.18276/pz.2015.2-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 2015
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku w okręgu nr 13 – uwarunkowania, strategia i taktyka komitetów, rezultaty

Autorzy: Krzysztof Kowalczyk
Szczecin
Słowa kluczowe: Parlament Europejski wybory Pomorze Zachodnie ziemia lubuska
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:22 (135-156)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The purpose of this article is to analyze the elections to the European Parliament(EP) in District No 13, including the region: Westpomeranian and Lubuskie Province.Specifically specified the situation of market strategy electoral committees registered,analyzed holder lists of the district electoral campaign, discusses the results of theelections, including in relation to the previous election in 2009 in the District No 13The Civic Platform won the elections, taking 37.49%. Deputy were: Darius Rosati,Boguslaw Liberadzki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antoszewski A., Rynek, w: Leksykon politologii, red. A. Antoszewski i R. Herbut, wyd. IV, Wrocław 1998, s. 372.
2.ap, Paweł Piskorski boi się nacjonalistów w euro parlamencie. I namawia do głosowania, 10.05.2014, http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,135241,15937366,Pawel_Piskorski_boi_sie_nacjonalistow_w_europarlamencie_.html (11.07.2014).
3.ap, Znany aktor wspiera Tomasza Grodzkiego. „Na zachodzie to norma”, 20.05.2014, http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,135241,15996530,Znany_aktor_wspiera_Tomasza_Grodzkiego___Na_zachodzie.html (11.07.2014).
4.Arak P., Eurowybory: PiS o dwa mandaty przed Platformą, 19.05.2014, http://zasoby.politykainsight.pl/politykainsight.pl/public-analyses/140519-prognoza-eurowyborcza.htm (11.07.2014).
5.av, Prezydent Krzystek ogłosił, że popiera Marka Zagórskiego. Tylko jego, 10.05.2014, http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,135241,15938530,Prezydent_Krzystek_oglosil__ze_popiera_Marka_Zagorskiego_.html (11.07.2014).
6.Bux U., Parlament Europejski: procedury wyborcze, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html (11.07.2015).
7.Cichosz M., (AUTO)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń 2003.
8.Glajcar R., System wyborczy do Parlamentu Europejskiego w Polsce, w: Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009, red. R. Glajcar, W. Wojtasik, Katowice
9.2010, s. 51–74.
10.Kandydaci na plakatach i w realu. Niektórzy bardzo się zmienili, 16.05.2014, http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/56,135241,15972233,Kandydaci_na_plakatach_i_w_realu__Niektorzy_bardzo.html (11.07.2014).
11.Kolanko M., Wybory do Parlamentu Europejskiego. Kogo się boją? Co jest ich tajna bronią? I komu życzą… Zadajemy szefom sztabów niewygodne pytania, 1.04.2014,
12.http://wybory.gazeta.pl/ParlamentEuropejski2014/1,137162,15721682,Wybory_do_Parlamentu_Europejskiego__Kogo_sie_boja_.html#BoxSlotIIMT (20.06.2014).
13.Kolczyński M., Strategie komunikowania politycznego, wyd. II, Katowice 2008.
14.Kowalczyk K., Tomczak Ł., Piskorski M., Między euroentuzjazmem a eurosceptycyzmem. Wybory do Parlamentu Europejskiego na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim w 2004 roku, Szczecin 2006.
15.Kowalewska J. Grodzki podgryza Rosatiego? Wewnątrzpartyjna rywalizacja w PO [ANALIZA], 9.05.2014, http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,15928566,Grodzki_podgryza_Rosatiego__Wewnatrzpartyjna_rywalizacja.html (11.07.2014).
16.Kowalewska J., Rosati zaskoczony: Nie będę wymyślał legend, że mam związki z tym regionem, 14.03.2014, http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,135241,15626774,Rosati_zaskoczony__Nie_bede_wymyslal_legend__ze_mam.html (2.07.2014).
17.Kowalewska J., tm, Wybory do europarlamentu: Sławomir Nitras raczej bez szans,17.02.2014, http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,15476443,Wybory_do_europarlamentu__Slawomir_Nitras_raczej_bez.html (7.07.2014).
18.kov, Jedynki do euro parlamentu z naszego regionu. Piskorski, Gróbarczyk, a nawet Rostowski, 13.01.2014, http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,135241,15268291,Jedynki_do_europarlamentu_z_naszego_regionu__Piskorski_.html (7.07.2014).
19.kov, Nowa Prawica nie wierzy w globalne ocieplenie i zawiadamia o tym prokuratora generalnego, 17.05.2014, http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,135241,15980686,-Nowa_Prawica_nie_wierzy _w_ globalne_ocieplenie_i_zawiadamia.html, odczyt: 4.07.2014, (11.07.2
20.kov, PiS: Platforma zdradziła Szczecin. PO: to mówią leniuchy, 13.05.2014, http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,135241,15953223,PiS__Platforma_zdradzila_Szczecin__PO__to_mowia_leniuchy.html (11.07.2014).
21.kov, Prezes Pogoni: Nie głosujcie na Rosatiego, a na Grodzkiego, 19.05.2014, http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,135241,15988005,Prezes_Pogoni__Nie_glosujcie_na_Rosatiego__a_na_Grodzkiego.html (11.07.2014).
22.Ma, Longin Komołowski wspiera Tomasza Grodzkiego z PO, 21.05.2014, http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,135241,16001836,Longin_Komolowski_wspiera_Tomasza_Grodzkiego_z_PO.html (11.07.2014).
23.Maliszewski N., Jurkiewicz T., Sondaże wskazują na remis PO i PiS. Ale ze wskazaniem na PiS. Ta partia jest zawsze niedoszacowana [SYMULACJA], 23.05.2014, http://wybory.gazeta.pl/ParlamentEuropejski2014/1,137164,16021836,Sondaze_wskazuja_na_remis_PO_i_PiS
24.Państwowa Komisja Wyborcza, http://pe2014.pkw.gov.pl (11.07.2014).
25.Rief K., Schmitt H., Nine Second-Order National Elections – a Conceptual framework for The Analysis of European Election Results, „European Journal of Political Research” 1980, vol. 8, no. 1, s. 3–44.
26.Sondaż dla Radia Szczecin: Rosati przed Gróbarczykiem i Liberadzkim, 5.05.2014, http://radioszczecin.pl/1,111296,sondaz-dla-radia-szczecin-rosati-przed-grobarczy
27.(11.07.2014).
28.Symulacja rozkładu mandatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Lublin, 15 stycznia 2014 r., ftp://v035734.home.net.pl/symulacja_wybory_pe_2014.pdf
29.(7.07.2014).
30.Symulacja rozkładu mandatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Lublin, 23 maja 2014 r., http://www.parr.com.pl/pub/PE_maj2014_public.pdf (7.07.2014).
31.Szczepkowska M., Jedyny ze Szczecina, 17.04.2014, http://www.24kurier.pl/Archiwum/2014/04/17/Szczecin/Jedyny-ze-Szczecina (11.07.2014).
32.Topolewska M., Okręg wyborczy nr 13 – Gorzów Wielkopolski, w: Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce, red. R. Glajcar, W. Wojtasik, Katowice 2010,
33.s. 471–489.
34.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy, Dz.U. z 2001 r. nr 21, poz. 112.
35.Wiszniowski R., Europejska przestrzeń wyborcza. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Wrocław 2008.
36.Wojtasik W., Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Teoria i praktyka, Katowice 2012.
37.Wojtasik W., Partie polityczne i system partyjny RP w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w: Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009, red. R. Glajcar, W. Wojtasik, Katowice 2010, s. 75–96.