Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2019.2.46-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (46) 2019
Condo Hotels in Poland − An Outline of the Phenomenon and Research Directions
(Condohotele w Polsce – zarys zjawiska i perspektyw badań)

Autorzy: Joanna Kowalczyk-Anioł
University of Łódź, Faculty of Geographical Sciences, Institute of Urban Geography and Tourism Studies, Poland. CiTUR Centre for Tourism Research, Development and Innovation, Portugal

Magdalena Zwolińska
University of Łódź, Faculty of Geographical Sciences, Institute of Urban Geography and Tourism Studies, Poland
Słowa kluczowe: condohotele rynek nieruchomości inwestycje turystyczne zagospodarowanie turystyczne studia nad turystyką
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:10 (15-24)
Klasyfikacja JEL: R30 Z30 Z33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dynamiczny rozwój condohoteli w Polsce skłonił autorki do podjęcia studiów nad tym nowym w Europie Środkowej zjawiskiem. Celem artykułu jest przedstawienie ogólnej specyfiki oraz czynników rozwoju rynku condohoteli w Polsce, a tym samym wypełnienie luki poznawczej ulokowanej na pograniczu badań nad rynkiem nieruchomości, rynkiem inwestycyjnym, geografii turyzmu i gospodarki przestrzennej. Wykorzystując kwerendę dostępnej literatury naukowej, analizę dostępnej oferty oraz metodę desk research p rzedstawiono h ybrydowy c harakter koncepcji c ondohoteli o raz c harakter p olskiego rynku nieruchomości turystycznych typu condo – jego wielkość, geografię, uwarunkowania i czynniki ryzyka inwestycyjnego. Określono również możliwości dalszych badań, zwłaszcza w szerokiej perspektywie tourism studies, które dotychczas pomijają to nowe w Polsce zjawisko.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarska, M., Nawrot, Ł. (2014). Analiza działalności operacyjnej w hotelarstwie dla potrzeb wyceny nieruchomości. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 4 (42), 5−16.
2.Bucholc-Srogosz, K., (2016). Condohotele na polskim rynku nieruchomości. Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie, 2 (14), 241−249.
3.Chrabąszcz, K. (2014). Condoinwestycje jako alternatywna forma alokacji kapitału. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1 (24), 47−58.
4.Durydiwka, M., Duda-Gromada, K. (2014). Influence of tourism on the spatial development of seaside resorts: Selected aspects. Tourism, 24 (1), 59−65.
5.Ha, P.T., Phong, N.T. (2015). Corporate Governance and Debt Management of Vietnam’s SMEs. Economics, 3 (3–4), 91−96.
6.Higley, J. (2005). Condo hotel popularity raises viability questions. Hotel and Motel Management, 220 (15), 34–36.
7.Hotelarz (2018). Condo – komu się opłaca, na co uważać? Retrieved from: https://www.e-hotelarz.pl/artykul/55298/condo- %e2%80%93-komu-sie-oplaca-na-co-uwazac-2/ (13.04.2019).
8.http://www.condoinwestycje.pl/condo-hotel-co-to-jest/ (29.04.2019).
9.http://www.propertynews.pl/hotele/condohotele-latwy-zysk,68548.html (29.04.2019).
10.http://www.propertynews.pl/media/pliki/49898.html (13.04.2019). http://www.renews.pl/uploads/Raporty/emersoncondo2018.pdf (14.04.2019).
11.https://www.inwestycjewkurortach.pl/aktualnosci,violetta-hamerska-przyszlosc-rynku-obslugi-turystow-jest-guest-expirence- a-nie-konkurencja-hoteli-i-apartamentow (13.04.2019).
12.https://www.inwestycjewkurortach.pl/dane/web_articles_files/3514/raport_aparthotele_miasta_20181210.pdf (13.04.2019).
13.https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/condohotele-inwestycje-apartamenty-mieszkania,18,0,2410514. html (13.04.2019).
14.https://www.pb.pl/aparthotele-i-condohotele-nowy-trend-inwestowania-w-nieruchomosci-874569 (13.04.2019).
15.https://www.reinwestuj.pl/webpage/porownanie-ranking-condohoteli-i-aparthoteli.html (13.04.2019). https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15799 (29.11.2019).
16.Kistowski, M., Śleszyński, P. (2010). Presja turystyczna na tle walorów krajobrazowych Polski. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14, 34–48.
17.Kowalczyk-Anioł, J., Włodarczyk, B. (2017). Przestrzeń turystyczna przestrzenią konfliktu. Prace i Studia Geograficzne, 62 (2), 55−73.
18.Kowalczyk, A. (2002). Geografia hotelarstwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
19.Meyer, B. (2004). Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
20.Milewska, M., Włodarczyk, B. (2015). Hotelarstwo: podstawowe wiadomości. Warszawa: PWE.
21.Pizam, A. (2006). Condominium hotels: A scorching hot lodging product. International Journal of Hospitality Management, 25 (2), 167–169.
22.Puciato, D. (2016). Attractiveness of municipalities in South-Western Poland as determinants for hotel chain investments. Tourism Management, 57, 245−255.
23.Radlińska, K.M., Szwajca, J. (2017). Analiza zarządzania nieruchomościami apartamentowymi–studium przypadku. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 1 (21), 199−212.
24.Reguski, A. (2018). Condohotele kuszą, UOKiK się przygląda. Parkiet. Retrieved from: https://www.parkiet.com/ Nieruchomosci/312029998-Condohotele-kusza-UOKiK-sie-przyglada.html (14.04.2019).
25.Rynek hoteli oraz condohoteli w Polsce 2018. Emerson Evaluation.
26.Sitek, M. (2017). Innovative forms of investments and modern concepts of management of resources in the real estate market. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18 (1.1), 285−299.
27.Stoch-Parulok, H. (2014). New Ways of Hotels Management in Poland. In: P. Lula, T. Rojek (Eds). Knowledge, Economy, Society: Contemporary Tools of Organizational Resources Management (pp. 101−108). Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics.
28.Szreder, J. (2014). Ocena ofert inwestycyjnych na rynku nieruchomości wakacyjnych w Polsce. Studia i Prace WNEiZ US, 36/1, 423−435.
29.Śleszyński, P., Markowski, T., Kowalewski, A. (2018). Koszty i straty bezładu przestrzennego. Studia KPZK, 182, 99−182.
30.Warnken, J., Guilding, C. (2009). Multi-ownership of tourism accommodation complexes: A critique of types, relative merits, and challenges arising. Tourism Management, 30 (5), 704−714.
31.Warnken, J., Guilding, C. (2014). Quo vadis Gold Coast? A case study investigation of strata titled tourism accommodation densification and issues arising. Journal of Travel Research, 53 (2), 167−182.
32.Warnken, J., Russell, R., Faulkner, B. (2003). Condominium developments in maturing destinations: potential and problems of long-term sustainability. Tourism Management, 24, 155−168.
33.Wróblewski, J. (2011). Condo hotele – sposób na dynamiczny rozwój rynku hotelarskiego. Retrieved from: http://www.zdrojowainvest.pl/http://www.zdrojowainvest.pl/ (20.04.2019).