Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2022.29-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 29 2022
Jak skleić podzieloną Polskę? Dwie wskazówki czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny

Autorzy: Jarosław Kupczak ORCID
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Słowa kluczowe: czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski Jan Paweł II podziały społeczne Polska wojna kulturowa wolność
Data publikacji całości:2022
Liczba stron:13 (131-143)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Podczas swojej czwartej pielgrzymki do ojczyzny Jan Paweł II, wobec głębokich rozłamów, jakie podzieliły społeczeństwo polskie, nauczał o konieczności głębszego rozumienia wolności. Wolność daje człowiekowi możliwość podejmowania decyzji. Przyszłość nie podlega prostym determinizmom, to ludzkie odpowiedzialne wybory nadają jej kierunek. W pogłębionej refleksji nad ludzką wolnością Jan Paweł II wskazywał również na konieczność właściwego rozumienia wolności słowa. Mowy można używać na wiele sposobów, także po to, by oczerniać i wzbudzać podziały. Swobodne wypowiedzi, które mają na celu jedynie zwycięstwo w dyskusji, niewiele mają wspólnego z wolnością. Dlatego konieczne staje się odkłamanie rzeczywistości, by mowa stała się narzędziem prawdy, a nie nienawiści. Pomimo głosów krytycznych wobec pierwszej pielgrzymki Ojca świętego do wolnej Polski, dziś – po ponad 30 latach, jakie upłynęły od tego czasu – lepiej można zrozumieć jej przesłanie. Konieczność etycznych fundamentów ludzkiej wolności i pracy nad mową są wciąż aktualnymi wskazówkami, jakie papież daje polskiemu narodowi także w obliczu obecnych podziałów dotykających Ojczyznę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Benedykt XVI. Światłość świata: Papież, Kościół i znaki czasu. Benedykt XVI w rozmowie z Peterem Seewaldem. Przekł. Piotr Napiwodzki. Kraków: Znak, 2011.
2.Hallowell, John H. Moralne podstawy demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.
3.Hunter, James Davison. Before the Shooting Begins. Searching for Democracy in America’s Culture War. New York: Free Press, 1994.
4.Hunter, James Davison. Culture Wars. The Struggle to Define America. New York: Basic Books, 1991.
5.Hunter, James Davison. To Change the World. The Irony, Tragedy, and Possibility of Christianity in the Late Modern World. Oxford: Oxford University Press, 2010.
6.Jan Paweł II. „Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej Anieli Salawy odprawionej na Rynku Głównym”. W: Jan Paweł II, Pielgrzymki do ojczyzny, 783–784. Kraków: Znak, 2005.
7.Jan Paweł II. „Homilia wygłoszona w czasie Mszy św.”. W: Jan Paweł II, Pielgrzymki do ojczyzny, 667. Kraków: Znak, 2005.
8.Jan Paweł II. Prawda. Antologia tekstów, wybrał Jarosław Kupczak. Kraków: Wydawnictwo PAT 2006.
9.Jan Paweł II. „Przemówienie powitalne na lotnisku w Zegrzu Pomorskim”. W: Jan Paweł II, Pielgrzymki do ojczyzny, 559. Kraków: Znak, 2005.
10.Krasnodębski, Zdzisław. Demokracja peryferii. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2003.
11.Łuczewski, Michał. „Objawienie Króla–Ducha cz. 1”. Teatr 2 (2018). Dostęp 29.11.2021. https://teatr-pismo.pl/6547-objawienie-krola-ducha-cz-i.
12.MacIntyre, Alister. Dziedzictwo cnoty: studium z teorii moralności. Przeł. Adam Chmielewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
13.Norwid, Cyprian Kamil. Cypryana Norwida rzecz o wolności słowa wygłoszona przez autora na jednym z odczytów publicznych, urządzonych przez Komitet Stowarzyszenia Pomocy Naukowej w Paryżu dnia 13 maja 1869 roku. Paryż: Księgarnia Luxemburska, 1869.
14.Roszkowski, Wojciech. Najnowsza historia Polski 1980–2002. T. 3. Warszawa: Świat Książki, 2003.
15.Terlikowski, Tomasz. Rzeczpospolita Papieska. Jan Paweł II o Polsce do Polaków. Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II, 2009.
16.Zięba, Maciej. Niezwykły Pontyfikat. Z Ojcem Maciejem Ziębą rozmawia Adam Pawłowicz. Kraków: Znak, 1997.
17.Zieliński, Zygmunt. Kościół w Polsce 1944–2002. Radom: Polwen, 2003.