Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.3.39-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
Możliwości integracji elementów polityk turystycznych Szczecina i metropolii berlińskiej

Autorzy: Bogusław Stankiewicz
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Słowa kluczowe: polityka turystyczna integracja miasto metropolia
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (167-175)
Klasyfikacja JEL: M31 Z33 Z38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule zaprezentowano rozważania dotyczące możliwości integracji polityk turystycznych na przykładzie miasta Szczecina i metropolii berlińskiej. Pomimo faktu, że Szczecin i metropolia berlińska położone są zaledwie w odległości około 130 km od siebie, to zdaniem autora ich wzajemna współpraca nie jest w pełni wykorzystywana. Rozważania oparto na podstawie wyników autorskich badań dotyczących ruchu turystycznego zarówno w Szczecinie, jak i w berlińskiej metropolii. Dane źródłowe do analizy pozyskano z Głównego Urzędu Statystycznego oraz Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec, a samo badanie ankietowe zostało przeprowadzone pośród turystów niemieckich, którzy odwiedzili Szczecin w 2017 r. Całość rozważań uzupełniono o charakterystykę czynników, które obecnie utrudniają integrację turystyczną Szczecina i Berlina. Natomiast zasadniczym celem artykułu jest stworzenie podstaw w zakresie określenia możliwości stworzenia wspólnego produktu turystycznego dla Szczecina i berlińskiej metropolii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Edgell, D.L., DelMastro Allen, M., Smith, G., Swanson, J.R. (2008). Tourism Policy and Planing Yesterday, Today, Tomorrow. Oxford: Butterworth-Heinemann.
2.Marszałek. E. (2007). Walory przyrodnicze Odry. Szczecin: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie, Instytut Usług Turystycznych.
3.Otocki, T. (2016). Pociągi z Berlina do Szczecina pojadą szybciej. Na Uznam jeszcze poczekamy. Przegląd Bałtycki, 19.11.2016. Pobrane z: http://przegladbaltycki.pl/3690,pociagi-berlina-szczecina-pojada-szybciej-uznam-jeszczepoczekamy.html (30.04.2017).
4.Siwińska, J. (2015) Wywiad z dr Zbigniewem Zbroją, Prezesem Stowarzyszenia „Transgraniczny Klaster Szlak wodny Szczecin–Berlin”. Portal Innowacji (6.02.2015). Pobrane z: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86203.asp?soid=6C8A11DABF194B7395D8561F291AE14A.
5.Skotarczak, T., Blaszke, M. (2015). Baza hotelowa jako element potencjału turystycznego miasta Szczecin. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
6.Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Szczecin, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin (2016). Pobrane z: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50573.asp.
7.Szczecin. Nie będzie modernizacji linii do Berlina? InfoRail, 29.04.2014. Pobrane z: http://inforail.pl/szczecin-nie-bedziemodernizacji-linii-do-berlina-_more_40445.html (30.12.2016).
8.Tomczyk-Miczka, E. (2013). Szczecin – dualizm informacji turystycznej. Aktualności Turystyczne.pl, Polska Organizacja Turystyczna.
9.Tourismus-Bilanz 2013: Berlin wächst stärker als Deutschland (2013). Pobrane z: http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/ presse/pressemitteilungen/2014/pressemitteilung.150923.php (30.10.2016).
10.Federalny Urząd Statystyczny RFN, bank danych (2014)
11.Główny Urząd Statystyczny, bank danych (2015)
12.Visitberlin.de