Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (39) 2017

Rok wydania:2017

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

2 (3-4) --- Więcej
1.

Partycypacja społeczna jako warunek realizacji zamierzeń strategii rozwoju turystyki

11 (7-17) Zbigniew Głąbiński, Daniel Szostak Więcej
2.

Uwarunkowania wdrażania strategii rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym - wybrane zagadnienia

11 (19-29) Zbigniew Głąbiński, Daniel Szostak Więcej
3.

Koncepcja współczesnego modelu polityki turystycznej

11 (31-41) Aleksander Panasiuk Więcej
4.

Ocena przydatności miejsca reklamy w promocji usługi hotelarskiej

9 (43-51) Maria Jeznach, Agnieszka Tul-Krzyszczuk, Agnieszka Bobola, Joanna Bursztyka Więcej
5.

Znaczenie telewizji i internetu w promocji żywności regionalnej oferowanej w formie usług gastronomicznych

12 (53-64) Marzena Jeżewska-Zychowicz, Iwona Kowalczuk Więcej
6.

Promocja szlaków kulinarnych w Polsce w świetle badań ankietowych

11 (65-75) Irena Ozimek, Julita Szlachciuk, Agata Dobkowska, Natalia Przeździecka-Czyżewska Więcej
7.

Znajomość polskich produktów regionalnych i tradycyjnych wśród młodych konsumentów

12 (77-88) Julita Szlachciuk, Agnieszka Bobola, Irena Ozimek, Elżbieta Czyż Więcej
8.

Związki turystyki z rozwojem regionu nadmorskiego

12 (89-100) Ewa Hącia Więcej
9.

Polityka turystyczna województwa lubelskiego realizowana przez Urząd Marszałkowski

13 (101-113) Agata Kobyłka, Anna Mazurek-Kusiak Więcej
10.

Sezonowość w turystyce uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim

14 (115-128) Czesław Koźmiński, Bożena Michalska Więcej
11.

Atrakcyjność oferty Chorwacji w zakresie turystyki żeglarskiej dla polskich turystów

12 (129-140) Aleksandra Łapko Więcej
12.

Kierunki działań promocyjnych miasta Lublina

13 (141-153) Anna Mazurek-Kusiak Więcej
13.

Miejsce produktów turystycznych Szczecina w ofertach wybranych biur podróży

12 (155-166) Iza Opas-Zajdlewicz Więcej
14.

Możliwości integracji elementów polityk turystycznych Szczecina i metropolii berlińskiej

9 (167-175) Bogusław Stankiewicz Więcej
15.

Industriada - święto szlaku zabytków techniki województwa śląskiego jako przykład dziedzictwa przemysłowego

13 (177-189) Kamila Ziółkowska-Weiss Więcej