Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.3.39-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
Ocena przydatności miejsca reklamy w promocji usługi hotelarskiej

Autorzy: Maria Jeznach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Agnieszka Tul-Krzyszczuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Agnieszka Bobola
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Joanna Bursztyka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: reklama miejsce reklamy promocja usługa hotelarska
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (43-51)
Klasyfikacja JEL: M31 M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Reklamy towarzyszą nam niemal wszędzie, jednak niektóre miejsca ich ekspozycji wydają się bardziej przez nabywców doceniane. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że konsumenci postrzegają przydatność reklamy usług hotelarskich w różnych miejscach w dość zróżnicowany sposób. Za najbardziej przydatne, zdaniem badanych, uznano reklamy usług hotelarskich zamieszczane w internecie oraz w katalogach. Za przydatnością tych miejsc opowiedziało się aż 80% badanych. Jednocześnie reklama w internecie uznana została przez badanych za najlepsze źródło informacji o usługach hotelarskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Briggs, S. (2003). Marketing w turystyce. Warszawa: PWE.
2.Czubała. A. (2006). Marketing usług. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
3.Holloway, J.C., Robinson, C. (1997). Marketing w turystyce. Warszawa: PWE.
4.Internet ważniejszym źródłem wiedzy o turystyce od znajomych, telewizji i reklam (2015). Pobrane z: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/internet-wazniejszym-zrodlem-wiedzy-o-turystyce-od-znajomych-telewizji-i-reklam#, (13.04.2017).
5.Jeznach, M. (2008a). Marketing usług hotelarskich. Warszawa: Format AB.
6.Jeznach, M. (2008b). Organizacja usług turystycznych i hotelarskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
7.Kall, J. (2004). Reklama. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Kaznowski, D. (2008). Nowy marketing. Warszawa: Communications Sp. z o.o.
9.Kołakowski, W. (2013). Jak i gdzie promować hotel, by zdobyć gościa? Hotelarz, 3, 20–24.
10.Kotler, P. (2004). Marketing od A do Z. Warszawa: PWE.
11.Leśniewska, A. (2006). Reklama internetowa. Gliwice: Helion.
12.Milewska, M., Włodarczyk, B. (2005). Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa. Łódź: WSTH.
13.Pitrus, A. (1999). Zrozumieć reklamę. Warszawa: Wydawnictwo ER.
14.Polak, R., Leonowicz-Bukała, I., Gawroński, S. (2010). Narzędzia współczesnej reklamy. Rzeszów: WSIiZ.
15.Reklama hotelu w Google – kolejne zmiany (2017). Pobrane z: http://www.marketinghotelu.pl/2017/04/04/reklama-hotelu-w-google-zmiany/ (13.04.2017).
16.Sznajder, A. (1993). Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę. Warszawa: Business Press Ltd.
17.Turkowski, M. (1993). Hotelarstwo – elementy marketingu. Warszawa: PWE.
18.Wiktor, J.W. (2001). Promocja, system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.