Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.3.39-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
Industriada - święto szlaku zabytków techniki województwa śląskiego jako przykład dziedzictwa przemysłowego

Autorzy: Kamila Ziółkowska-Weiss
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: Industriada obiekty przemysłowe zabytki turystyka przemysł
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:13 (177-189)
Klasyfikacja JEL: Z31 Z32 L30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ostatnich latach odnotowuje się ogólnoświatowy trend w turystyce. Wzrasta liczba grup wycieczkowych i turystów indywidualnych zainteresowanych zabytkami techniki. Turyści zainteresowani dziedzictwem przemysłowym pochodzą zazwyczaj z krajów Europy Zachodniej, zwłaszcza z Niemiec, Anglii, Belgii, oraz krajów skandynawskich. Szczególnie interesują się tym typem turystyki: młodzież szkolna (zrzeszona w kołach zainteresowań), studenci (szczególnie historii, historii sztuki oraz kierunków technicznych), naukowcy, turyści z segmentu biznesowego, zainteresowani inwestycjami na obszarach poprzemysłowych. W artykule autorka zaprezentuje wstęp do zagadnienia, jakim jest turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych. Oprócz definicji dziedzictwa przemysłowego zaprezentowana zostanie także definicja zjawiska, jakim jest turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych. Głównym celem artykułu jest przedstawienie danych ankietowych, które zostały przeprowadzone wśród 367 osób podczas Industriady 2016, z których wynika, że osoby uczestniczące w tym wydarzeniu z roku na rok są coraz bardziej zainteresowane atrakcjami podczas tego święta, a głównym motywem uczestnictwa w tym festiwalu jest możliwość poznania zabytków techniki, odwiedzanie muzeów, ciekawy program imprez w obiektach oraz miłe spędzania czasu z rodziną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badanie ruchu turystycznego podczas Industriady 2016, wyniki badań zrealizowane na zlecenie MediaConsultingWnuk, Warszawa, czerwiec 2016.
2.Burzyński, T. (2007). Kierunki działań na rzecz krajowego produktu turystycznego – turystyka dziedzictwa przemysłowego. W: T. Burzyński (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki. Katowice: Wydawnictwo GWSH.
3.Burzyński, T., Staszewska-Ludwiczak, A., Pasko, K. (red.). (2009). Dziedzictwo przemysłowe jako element zrównoważonego rozwoju turystyki. Katowice: Wydawnictwo GWSH.
4.Gwoźdź, K. (2001). Postrzeganie regionu tradycyjnego przemysłu w okresie transformacji: Przypadek Górnego Śląska. Czasopismo Geograficzne, 72, (3–4), 283–299.
5.Handszuh, H. (2005). Tworzenie wzorca jakości dla turystyki dziedzictwa przemysłowego. W: T. Burzyński i M. Łabaj (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. Katowice: Wydawnictwo GWSH.
6.Jędrysiak, T. (2011). Turystyka kulturowa w obiektach poprzemysłowych – zagadnienia ogólne. Turystyka Kulturowa, 6.
7.Kaczmarska, A., Przybyłka, A. (2010). Wykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysłowego na potrzeby turystyki. Przykład szlaku zabytków techniki województwa śląskiego, krajobraz a turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 14, 207–228.
8.Kronenberg, M. (2007). Turystyka dziedzictwa przemysłowego – próba sprecyzowania terminologii. W: T. Burzyński (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki. Katowice: Wydawnictwo GWSH.
9.Łabaj, M. (2004). Metodyka zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego terenów poprzemysłowych. W: Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji (s. 107–108). Katowice: Wydawnictwo GWSH.
10.Mikos von Rohrscheidt, A. (2008). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Gniezno: GWSH Milenium.
11.Naziębło, J. (2008). Dziedzictwo przemysłowe Żyrardowa a możliwości zagospodarowania turystycznego. W: W. Kaprowski, F. Midura i J. W. Sienkiewicz (red.), Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce. Warszawa: WSE.
12.Nitkiewicz-Jankowska, A. (2006). Turystyka przemysłowa wizytówką Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 117, 251–255.
13.Prażanowski, J. (2016). Szlak zabytków techniki jako przykład produktu turystycznego zbudowanego w oparciu o dziedzictwo kultury przemysłowej. Pobrane z: http://flitengo.pl/plugins/p2_news/printarticle.php?p2_articleid=42 (20.12.2016).
14.POT (2016).
15.Stasiak, A. (2006). Zabytki techniki i przemysłu. W: A to Polska właśnie..., Przewodnik do ćwiczeń z geografii turystycznej i krajoznawstwa. Łódź: WSTH.
16.Stasiak, A. (2009). Zabytki techniki i przemysłu, W: A. Stasiak (red.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych. Warszawa: PWE.
17.Turystyka w obiektach poprzemysłowych. Koncepcja promocji i rozwoju markowego produktu turystycznego w zabytkach techniki i przemysłu w Polsce. Pobrane z: http://www.pot.gov.pl/ (20.12.2016).