Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.27-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 27 2016
Challenges of the labor market for SME in rural areas of West Pomeranian province

Autorzy: Bogusław Stankiewicz
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (163-174)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia część badania przeprowadzonego w regionie zachodniopomorskim. Dotyczy lokalnych strategii rozwoju w odniesieniu szczególnie w związku z obszarami wiejskimi, przedsiębiorczością, działalnością lokalnej administracji. Największym atutem tego badania jest nowe podejście do rozpoznania miejscowej sytuacji. Analiza jest prowadzona wielowątkowo. To rozważa inne warunki obszaru badawczego, zgodnie z położeniem geograficznym. Na podstawie funkcji regionów wybrano cztery grupy respondentów, przeprowadzono badania i dokonano analizy. Celem badań było wskazanie działań, dzięki którym rząd polski rozpoczął poprawę sytuacji na obszarach wiejskich. Jest to nieocenione źródło informacji i pomysłów dla autorów planu w administracji lokalnej.
Pobierz plik

Plik artykułu