Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Taksonomiczna analiza informacyjności kostek danych – objętość informacyjna na wybranym przykładzie ekorozwoju

Autorzy: Bogusław Kaczmarczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów

Łukasz Popławski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów
Słowa kluczowe: objętość informacji kostka danych ekorozwój
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:15 (35-49)
Klasyfikacja JEL: C02 C81 C82
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Termin objętość informacyjna zawarty w tytule stanowi hasło wywoławcze dla dość obszernej nowej problematyki związanej z taksonomią i klasyfikacją obiektów bądź kostek danych w ujęciu regionalnym. W analizach danych koncentracja badawcza skupiona jest głównie na zmiennych, a rozwój metod, technik i narzędzi analizy danych w tym względzie jest ogromny. Celem artykułu jest prezentacja podstaw dla grupowania obiektów pod względem analizy poziomej kostki danych z wykorzystaniem pojęcia objętości informacyjnej w związku z ilościowym zagadnieniem bliskości zarówno obiektów w kostce, jak i możliwości analiz metrycznych kostek względem siebie. W pracy jako studium przypadku grupowania obiektów wykorzystano dane dla wybranych gmin obszaru województwa świętokrzyskiego w związku z ich ekorozwojem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ackoff, R.L. (1969). Decyzje optymalne w badaniach stosowanych. Warszawa: PWN.
2.Coombs, C.H, Dawes, R.M., Tversky, A. (1977). Wprowadzenie do psychologii matematycznej. Warszawa: PWN.
3.Górka, K. (2007). Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego. Ekonomia i Środowisko, 2/32.
4.Jajuga, K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa. Warszawa: PWN.
5.Kaczmarczyk, B. (2015). Wielowymiarowe ujęcie estymacji wartości rynkowej przedsiębiorstw na przykładzie branży energetycznej (rozprawa doktorska, materiał niepublikowany). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny.
6.Popławski, Ł. (2009). Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego. Warszawa: PWN.
7.Stevens, S.S. (1946). On the Theory of Scales of Measurement. Science, CIII, Jun. 7, 2684.
8.Zaufal, T. (1983). Perspektywy sozologii w ekorozwoju. Aura, 3.