Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 1230-3976     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2015.22-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 22
The effect of mowing on moss mites (Acari, Oribatida) of Xerothermic reserve Gruczno

Autorzy: Grzegorz Bukowski
Department of Ecology, UTP University of Science and Technology, Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, Poland

Bogusław Chachaj
Department of Ecology, UTP University of Science and Technology, Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, Poland
Słowa kluczowe: oribatid mites xerotherm mowing
Rok wydania:2015
Liczba stron:6 (72-77)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The xerothermic plant communities mowing with different frequency and the brushwood of blackthorn overgrowing the not mowing surface of reserve were investigated. Populations of Oribatida were more numerous in the mowing terrains than in the brushwood. The number of species of Oribatida and the Shannon Index were similar in the investigated plots. In the swards surfaces the occurrence of the xerophilous species of Oribatida was found.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bardgett R.D., Griffiths B.S. 1997. Ecology and biology of soil protozoa, nematodes and microarthropods. In: Modern soil microbiology, J.D. Elasas, E. van Wellington & J.T. Trevors (eds.).Marcel Dekker, New York, pp. 129–163.
2.Bukowski G. 2008. Wpływ realizacji zieleni urządzonej w obszarze poprzemysłowym na strukturę populacji roztoczy (Acari) glebowych. Fauna miast: ochronić różnorodność biotyczną w miastach. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (eds.). SAR „Pomorze”, Bydgos
3.Bukowski G., Chachaj B. 2008. Wstępne obserwacje nad różnorodnością gatunkową mechowców (Acari, Oribatida) zbiorowisk łąkowych i ruderalnych dzielnicy Opławiec w Bydgoszczy. Fauna miast: ochronić różnorodność biotyczną w miastach. P. Indykiewicz, L
4.Falińska K. 1996. Ekologia roślin. PWN, Warszawa.
5.Kajak A. 1989. Czy ubożenie fauny może wpływać na zawartość próchnicy w glebach uprawnych? Wiadomości ekologiczne, 35 (3): 235–249.
6.Matuszkiewicz J. 2002. Zespoły leśne Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
7.Odum E.P. 1971. Fundamentals of ecology. W.B. Saunders Co., Philadelphia.Petersen H. 1982. Structure and size of soil animal population. oikos, 39: 306–309.
8.Rajski A. 1961. Studium ekologiczno-faunistyczne nad mechowcami (Acari, Oribatei) w kilku zespołach roślinnych. i. ekologia Pr. kom. Biol. PzPN, 25: 1–160.
9.Rutkowski L. 2005. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
10.Seniczak S. 1978. stadia młodociane mechowców (acari, oribatei) jako istotny składnik zgrupowań tych roztoczy przetwarzających glebową substancję organiczną. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
11.Subías L.S. 2004. Listado sistemático, sinonímico y biogeográfico de los Ácaros Oribátidos (Acariformes, Oribatida) del mundo (1748−2002). Graellsia, 60: 3–305.
12.Weigmann G. 2006. hornmilben (oribatida). Die Tierwelt Deutschlands. Vol. 76.
13.Wysocki C., Sikorski P. 2002. Fitosocjologia stosowana. SGGW, Warszawa.
14.Zabrocka E., Seniczak S., Seniczak A., Bukowski G., Dudek S. 2006. Wpływ nawadniania i nawożenia mineralnego na jakość plonu trawy i roztocze (Acari) glebowe. Zeszyty Naukowe aTR Bydgoszcz, Zootechnika, 36: 51–58