Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 1230-3976     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2015.22-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 22
Soil Oribatid mites (Acari, Oribatida) in the plots of grass collection in ihar Bydgoszcz

Autorzy: Grzegorz Bukowski
Department of Ecology, UTP University of Science and Technology, Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, Poland

Bogusław Chachaj
Department of Ecology, UTP University of Science and Technology, Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, Poland
Słowa kluczowe: Oribatida grass Eupelops Scheloribates
Rok wydania:2015
Liczba stron:6 (64-69)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The population of soil oribatid mites in 14 plots of grass collection in IHAR in Bydgoszcz was investigated. Abundance of Oribatida population ranged 0.8–46.7 thousand indiv./m2. Number of species of Oribatida ranged from 3 to 6 and the Shannon index was low. There were no influence of height and manner of spreading of grasses on oribatid population.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berthet P., Gerard G. 1965. A statistical study of microdistribution of Oribatei (Acari). Part I. The distribution pattern. oikos, 16: 214–227.
2.Bukowski G. 2008. Wpływ realizacji zieleni urządzonej w obszarze poprzemysłowym na strukturę populacji roztoczy (Acari) glebowych. Fauna miast: ochronić różnorodność biotyczną w miastach. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (eds.). SAR „Pomorze
3.Bukowski G., Chachaj B. 2008. Wstępne obserwacje nad różnorodnością gatunkową mechowców (Acari, Oribatida) zbiorowisk łąkowych i ruderalnych dzielnicy Opławiec w Bydgoszczy.
4.Fauna miast: ochronić różnorodność biotyczną w miastach. P. Indykiewicz, L. Jerzak, T. Barczak (eds.). SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, pp. 309–312.
5.Chachaj B., Seniczak S. 2005. The influence of sheep, cattle and horse grazing on soil mites (Acari) of lowland meadows. Folia Biologica, 531: 127–132.
6.Domek K., Seniczak S., Kaczmarek S., Bukowski G. 2006. Preliminary studies on the effect of swine liquid manure fertilization on some soil mesofauna. In: advances in Polish acarology. G. Gabryś, S. Ignatowicz (eds.). SGGW, Warszawa, pp. 62–70
7.Hubert J., Kučerová A., Münzbergová Z. 2004. The comparison of oribatid mite (Acari: Orobatida) communities at various patches in the seminatural meadow. Ekológia,23: 328–341.
8.Klimek A., Seniczak S., Żelazna E., Dąbrowska B. 1991. Akarofauna (Acari) skarp osadników produktów odpadowych Janikowskich Zakładów Sodowych [The fauna of mites (Acari) of the escarps of ‘white seas’ near Janikowo Soda Factory]. Zeszyty Naukowe aT
9.Łomnicki A. 2000. wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN, Warszawa.
10.Odum E.P. 1971. Fundamentals of ecology. W.B. Saunders Co., Philadelphia.
11.Rajski A. 1961. Studium ekologiczno-faunistyczne nad mechowcami (Acari, Oribatei) w kilku zespołach roślinnych. I. Ekologia Pr. Kom. Biol. PZPN, 25: 1–160.
12.Rutkowski L. 2005. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
13.Seniczak S. 1978. stadia młodociane mechowców (acari, oribatei) jako istotny składnik zgrupowań tych roztoczy przetwarzających glebową substancję organiczną.
14.Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
15.Seniczak S., Bukowski G., Kaczmarek S., Bukowska H., Kobierski M. 2000a. The influence of different plant cover of forest dune on soil mites (Acari) in the Tuchola National Park. In:
16.akarologia polska u progu nowego tysiąclecia. S. Ignatowicz (ed.). SGGW, Warszawa, pp. 202–210.
17.Seniczak S., Chachaj B., Wasińska B., Graczyk R., Kwiatkowski J., Waldon B., Kobierski M. 2005. Wpływ nawożenia łąki wodą amoniakalną z oczyszczalni ścieków na roztocze glebowe (Acari). Zeszyty Naukowe aTR w Bydgoszczy,Zootechnika,
18.Seniczak S., Dąbrowski J., Dąbrowska B., Gackowski G. 1993. Wpływ aerozoli ścieków pochodzących z Zakładów Chemicznych „Organika-Zachem” w Bydgoszczy na akarofaunę łąkową, ze szczególnym uwzględnieniem Oribatida (Acari). Zeszyty Naukowe aTR w Bydgoszczy,
19.Seniczak S., Kaczmarek S., Zaręba J., Seniczak A., Marcysiak K., Kobierski M. 2000b. The preliminary observations on soil mites (Acari) of lawns in the neighbourhood of busy road in Bydgoszcz. In: akarologia polska u progu nowego tysiąclecia. S. Igna
20.Skubała P., Madej G., Krajczyk A. 2000. Mites (Acari: Oribatida, Mesostigmata) of agrocenoses subjected to pollution. In: akarologia polska u progu nowego tysiąclecia. S. Ignatowicz (ed.). SGGW, Warszawa, pp. 136–142.
21.Sokołowska L., Seniczak S. 2005. Wpływ nawożenia gnojówką bydlęcą na wydajność przemiennego użytku zielonego i liczebność wybranych grup mezofauny glebowej. Zeszyty Naukowe
22.aTR Bydgoszcz, Zootechnika, 35: 55–67.
23.Sokołowska L., Seniczak S., Kaczmarek S., Bukowski G. 2006. Preliminary studies on the effect of cattle slurry fertilization on some soil mesofauna groups. In: Advances in Polish Acarology. G. Gabryś, S. Ignatowicz (ed.). SGGW, Warszawa, pp. 399–409.
24.Subías L.S. 2004. Listado sistemático, sinonímico y biogeográfico de los Ácaros Oribátidos (Acariformes, Oribatida) del mundo (1748−2002). Graellsia, 60: 3−305.
25.Weigmann G. 2006. hornmilben (oribatida). Die Tierwelt Deutschlands. Vol. 76.
26.Zabrocka E., Seniczak S., Seniczak A., Bukowski G., Dudek S. 2006. Wpływ nawadniania i nawożenia mineralnego na jakość plonu trawy i roztocze (Acari) glebowe. Zeszyty Naukowe
27.aTR Bydgoszcz, Zootechnika, 36: 51–58.