Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Istota ekologicznych rozwiązań transportowych w obiektach turystycznych Polski i Unii Europejskiej

Autorzy: Wojciech Lewicki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bogusław Stankiewicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (269-278)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu