Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2023.30-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 30 2023
Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan w świetle Listów do kapłanów na Wielki Czwartek Jana Pawła II

Autorzy: Bogusław Kochaniewicz ORCID
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Wydział Teologiczny
Słowa kluczowe: Jezus Chrystus kapłaństwo Eucharystia Jan Paweł II listy
Data publikacji całości:2023
Liczba stron:12 (69-80)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono analizę Listów do kapłanów na Wielki Czwartek Jana Pawła II. Opublikowane na przestrzeni całego pontyfikatu pisma adresowane do społeczności kapłanów podejmują wiele tematów związanych z życiem kapłańskim. Ich cechą wspólną jest perspektywa antropologiczna. W analizowanych pismach Jan Paweł II dokonuje opisu kwestii związanych z kapłaństwem ministerialnym, m.in. roli kapłana w życiu wspólnoty Kościoła czy tożsamości i duchowości kapłańskiej z akcentem położonym na Chrystusa. Autor przeprowadził badania i wyróżnił charakterystyczne cechy, które pojawiają się w dyskursie dotyczącym kapłaństwa Jezusa Chrystusa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bramorski, Jacek. „Kapłaństwo jako dar z siebie w życiu i myśli Jana Pawła II”. Studia Gdańskie 26 (2010): 43–66.
2.Czuba, Krystyna. „Tożsamośćkapłańska – sacerdos alter Christus – w nauczaniu Jana Pawła II”. Collectanea Theologica 80, 1 (2010): 81–97.
3.Fac, Waldemar. „Chrystologia kapłaństwa”. Roczniki Teologii Dogmatycznej 57, 2 (2010): 31–38.
4.Giovanni Paolo II. „Lettera ai Sacerdoti in occasione del Giovedi Santo (8.04.1979)”. W: Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Vol. II (1979), 863–880. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1979.
5.Giovanni Paolo II. „Lettera ai Sacerdoti in occasione del Giovedi Santo (16.03.1986)”. W: Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Vol. IX/1 (1986), 743–755. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1987.
6.Giovanni Paolo II. „Lettera ai Sacerdoti in occasione del Giovedi Santo (13.04.1987)”. W: Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Vol. X/1 (1987), 1317–1327. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1988.
7.Giovanni Paolo II. „Lettera ai Sacerdoti in occasione del Giovedi Santo (12.03.1989)”. W: Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Vol. XII/1 (1989), 541–550. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1991.
8.Giovanni Paolo II. „Lettera ai Sacerdoti in occasione del Giovedi Santo (13.03.1994). W: Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Vol. XVII/1 (1994), 686–694. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1996.
9.Giovanni Paolo II. „Lettera ai Sacerdoti in occasione del Giovedi Santo (25.03.1995)”. W: Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Vol. XVIII/1 (1995), 585–597. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1997.
10.Giovanni Paolo II. „Lettera ai Sacerdoti in occasione del Giovedi Santo (17.03.1996)”. W: Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Vol. XIX/1 (1996), 554–566. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1998.
11.Giovanni Paolo II. „Lettera ai Sacerdoti in occasione del Giovedi Santo 1997”. W: Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Vol. XX/1 (1997), 464–470. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2000.
12.Giovanni Paolo II. „Lettera ai Sacerdoti in occasione del Giovedi Santo (23.03.2000)”. W: Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Vol. XXIII/1 (2000), 422–432. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2002.
13.Giovanni Paolo II. „Lettera ai Sacerdoti in occasione del Giovedi Santo (28.03.2004)”. W: Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Vol. XXVII/1 (2004), 389–394. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2006.
14.Giovanni Paolo II. „Lettera ai Sacerdoti in occasione del Giovedi Santo (13.03.2005)”. W: Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Vol. XXVIII (2005), 218–223. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2007.
15.Giovanni Paolo II. „Omelia della Messa con ordinazioni sacerdotali a Taegu (5.05.1984)”. W: Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Vol. VII/1 (1984), 1249–1253. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1984.
16.Giovanni Paolo II. „Discorso durante incontro con i laici e i consacrati nella Chiesa di Sant’Antonio a Maputo (Mozambico) (18.09.1988)”. W: Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Vol. XI/3 (1988), 883–892. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1991.
17.Guziak, Dariusz. Więź miłości kapłana z Chrystusem jako istotny element duchowości kapłańskiej w świetle nauczania Jana Pawła II. Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny, 2005.
18.Jan Paweł II. Dar i tajemnica. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 1996.
19.Jan Paweł II. List „O kulcie Eucharystii”. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1999.
20.Jan Paweł II. Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores dabo vobis”. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1992.
21.Jan Paweł II. Wstańcie, chodźmy! Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2004.
22.Kuliński, Dariusz. „Chrystologia kapłaństwa służebnego w ujęciu Jana Pawła II”. W: Chrystologiczna perspektywa św. Jana Pawła II, red. Bogusław Kochaniewicz, Maciej Witała, 37–54. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny, 2021.
23.Łukoszek, Michał. „Działanie «in persona Christi» jako udział w kapłaństwie Chrystusa w nauczaniu Jana Pawła II”. Polonia Sacra 13 (2009): 39–50.
24.Nawracała, Tomasz. „Wieczne kapłaństwo Chrystusa”. W: Iustitiam in caritate: opuscula Georgio Troska septuagenario dedicata, red. Damian Bryl, Feliks Lenort, Opuscula Dedicata 7, 65–77. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2012.
25.Od Melchizedeka do Jezusa – Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie, red. Dariusz Dziadosz. Analecta Biblica Lublinensia 5. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010
26.Piacenza, Mauro. Chrystus tożsamością kapłana. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2011.
27.Schudy, Stefan. „Kapłaństwo Jezusa Chrystusa w nauce Vaticanum II”. Collectanea Theologica 39, 4 (1969): 15–32.
28.Swędrowski, Jerzy. „Tożsamośćkapłańska według Jana Pawła II”. Polonia Sacra 24, 2 (2020): 83–97.
29.Szczurek, Jan D. „Kapłaństwo Jana Pawła II zakorzenione w nauczaniu «Vaticanum II»”. W: Kapłaństwo w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, red. Jan Machniak, 13–27. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II, 2010.
30.Zyzak, Wojciech. „Zjednoczenie kapłana z Chrystusem i działanie «in persona Christi» w nauczaniu Sługi Bożego Jana Pawła II”. W: Kapłaństwo w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, red. Jan Machniak, 29–47. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II, 2010.