Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 30 2023

Rok wydania:2023
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Księga Koheleta 1,1–11 z buddyjskiej perspektywy. Przyczynek do przekładu i komentarza międzyreligijnego

18 (11-28) Piotr Goniszewski Więcej
2.

Miłuj bliźniego jak siebie samego? Jaką miarą czy z jakiego powodu miłować bliźniego?

13 (29-41) Janusz Lemański Więcej
3.

Synodalność w prawosławnej, protestanckiej i katolickiej refleksji teologicznej

23 (45-67) Janusz Bujak Więcej
4.

Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan w świetle Listów do kapłanów na Wielki Czwartek Jana Pawła II

12 (69-80) Bogusław Kochaniewicz Więcej
5.

Dochodzenie beatyfikacyjne o życiu, sławie świętości i heroiczności cnót ks. Aleksandra Woźnego w świetle dokumentów procesu beatyfikacyjnego

18 (81-98) Wojciech Mueller Więcej
6.

Oblicza świętości Ottona z Bambergu i płynące z nich przesłania dla współczesnych ludzi

19 (99-117) Henryk Wejman Więcej
7.

Katecheza wprowadzająca do życia wspólnotowego w kontekście założeń programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce „Wierzę w Kościół Chrystusowy”

16 (121-136) Roman Buchta Więcej
8.

Dni Młodych w (archi)diecezji szczecińsko-kamieńskiej w latach 1990–2022

27 (137-163) Marcin Szczodry Więcej
9.

Model i wzór osobowy księdza parafialnego w interpretacji socjologicznej i w wyobrażeniach katolików dorosłych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

31 (167-197) Józef Baniak Więcej
10.

Psychologiczny pomiar religijności uczniów poznańskiej szkoły niepublicznej oraz młodzieżowej wspólnoty parafialnej w okresie pandemii Covid-19

20 (199-218) Igor Kozak Więcej
11.

Likwidacja Kościoła katolickiego obrządku wschodniego w południowo-zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego za panowania cesarza Mikołaja I (lata 30. XІX wieku)

13 (221-233) Viktoria Bilyk Więcej
12.

Urząd administratora diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w okresie wakatu 3.03–9.07.2007 roku

29 (235-263) Kazimierz Dullak, Łukasz Pniewski Więcej
13.

II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w historyczno-teologicznej perspektywie synodalności Kościoła

22 (265-286) Jan Wojtczak Więcej
14.

Bonifacy Miązek, Zapiski autobiograficzne, oprac. Piotr Obrączka, Wydawnictwo Gens, Kielce 2021, ss. 197

5 (289-293) Adam Romejko Więcej
15.

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Świętość Kościoła na przykładzie historii Pomorza, WSD Koszalin, 5 listopada 2022 roku

4 (295-298) Aneta Krupka Więcej