Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 62.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. SPRACHLICHE ‚RECYCLING‘-STRATEGIE
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
2. ZUR IP-STRUKTUR DES JIDDISCHEN IM DEUTSCH-POLNISCHEN VERGLEICH
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Przejdź
3. Kierunki rozwoju działań merchandisingowych w drugiej dekadzie XXI wieku
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
4. Wokół welfare economics Oskara Langego
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Przejdź
5. Stanowisko Józefa Piłsudskiego wobec marksizmu w korespondencji oraz Pismach zbiorowych
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Przejdź
6. Marksizm i socjalizm w XXI wieku
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Przejdź
7. Paradygmat marketingu analitycznego i jego główne wskaźniki dla marketera
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
8. Pole bieli w wierszach Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 14, 2015 2015 Przejdź
9. REPORTAŻ NA POMORZU. REKONESANS
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2016 2016 Przejdź
10. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZEZ ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W EKOSYSTEMIE INTERESARIUSZY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘPBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
11. Teoretyczno-metodologiczne wyzwania badań stylów życia: od psychografii do analizy poststrukturalistycznej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
12. Zur Operation Merge in den unpersönlichen się ‚sich‘-Konstruktionen im Polnischen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
13. Leksykalno-stylistyczne środki opisu podróży i podróżowania w listach prywatnych Henryka Sienkiewicza
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
14. Słownictwo religijne w powieści Nowe wędrówki Oryginała Józefa Korzeniowskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
15. Propozycje terminologiczne z zakresu architektury i budownictwa w Budowie kościołów Piotra Aignera (1825)
(Studia Językoznawcze)
t. 15, 2016 2016 Przejdź
16. Czy architektura czasów PRL ma znaczenie? Analiza wydarzenia medialnego
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Przejdź
17. Dvosmislenosti zbog reda riječi u hrvatskoj i poljskoj rečenici
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Przejdź
18. O literaturze tatarskiej w aspekcie międzynarodowym
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
19. Philosopher’s Theoretical Life vs. Auto-deification? Possible readings of Aristotle’s “Nicomachean Ethics”, book X.
(Analiza i Egzystencja)
39 (2017) 2017 Przejdź
20. Koncepcje federacyjne Leona Wasilewskiego
(Nowa Krytyka)
37 rok 2016 2016 Przejdź
21. Kształcenie specjalne personelu latającego w „Szkole Orląt” w latach 1925–1939
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
22. Verdeutschungswörterbücher mit dem Fachwortschatz in der deutschen Sprache
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
23. Die PF-Varianten des Expletivs in jiddischen Sätzen und ihren deutschen und polnischen Entsprechungen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 27 2018 Przejdź
24. Dwieście lat minęło. Krótkie opisanie dziejów giełd papierów wartościowych w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
25. Środki artystycznego obrazowania w Listach z Afryki Henryka Sienkiewicza
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
26. Językowa kreacja drogi w powieści Matka Ignacego Maciejowskiego (Sewera)
(Studia Językoznawcze)
t. 16, 2017 2017 Przejdź
27. Konzeptuelle Metaphern in den Texten ausgewählter Lieder aus den deutschen, polnischen und russischen musikalischen Charts 2015
(Annales Neophilologiarum)
10 (2016) 2016 Przejdź
28. Językowa kreacja kozaka w Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza część III. Step ukraiński
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
29. Językowa kreacja doktora Szumana w Lalce Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
30. Barwa złota w utworach lirycznych Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 11, 2012 2012 Przejdź
31. Funkcje barw w listach Henryka Sienkiewicza do członków rodziny
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
32. Funkcje barw w językowej kreacji świata Izabeli Łęckiej w Lalce Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
33. Konotacje semantyczne srebra w poezji Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej
(Studia Językoznawcze)
t. 13, 2014 2014 Przejdź
34. Językowa kreacja świata starego Szlangbauma w Lalce Bolesława Prusa
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
35. Językowa autokreacja i autoprezentacja. O sposobach przejawiania się felietonowego „ja” (na przykładzie Miastówki Agaty Passent)
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
36. Rola werbalnych formuł etykiety językowej w listach (na materiale z lat 1750–1860)
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
37. Pole czerwieni w wierszach Juliana Tuwima
(Studia Językoznawcze)
t. 12, 2013 2013 Przejdź
38. Językowe wykładniki oceny moralnej prostytutki w powieści Marta Elizy Orzeszkowej
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
39. Animizacyjna kreacja księżyca w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 10, 2011 2011 Przejdź
40. O architekturze umacniania w opiece hospicyjnej nad dzieckiem jako wyzwaniu dla pracy socjalnej
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2017 Przejdź
41. Subiektywne komponenty czynu a bezprawność i okoliczności ją wyłączające. Kilka uwag o przyjmowanych w piśmiennictwie karnistycznym płaszczyznach i metodach analizy subiektywnych elementów bezprawności
(Acta Iuris Stetinensis)
1/2018 (21) 2018 Przejdź
42. XIV Walne zebranie I 55 Sympozjum Biblistów Polskich, Legnica 18-20.09.2017
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2018 2018 Przejdź
43. Gramatykalizacja podmiotu mówiącego w emigracyjnych tomikach poetyckich Jana Lechonia
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
44. Rdzenni mieszkańcy Czarnego Lądu w oczach Henryka Sienkiewicza podróżnika na materiale "Listów z Afryki" (1892)
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
45. Kulturowo-językowy charakter przyśpiewek i wierszyków zamieszczonych w gawędach Eugeniusza Wasilewskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 17, 2018 2018 Przejdź
46. Englisches wortgut im deutschen medizinischen Fachwortschatz der zeitschriften
(Annales Neophilologiarum)
11 (2017) 2017 Przejdź
47. Initial research on necrophagous true flies (Diptera) in Gryfino Commune
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Przejdź
48. Korespondencja rodzinna Marii Dąbrowskiej w zbiorach Książnicy Pomorskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2019 2019 Przejdź
49. Bezrobocie, głód, więzienie (część druga)
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Przejdź
50. Lässt sich Mathematik bildlich darstellen? – Zur mathematischen Lexik in Langenscheidts "Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Bild für Bild" (2016)
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 29 2020 Przejdź
51. Językowa kreacja dziecka w Konopielce Edwarda Redlińskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
52. Od Listów z podróży do Ameryki (1876–1878) do Listów z Afryki (1891–1892), czyli o ewolucji warsztatu pisarskiego Henryka Sienkiewicza
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
53. Językowe wykładniki kreacji świata przedstawionego w słuchowisku Krzysztofa Bizia pt. Fotoplastykon
(Studia Językoznawcze)
t. 18, 2019 2019 Przejdź
54. Marksizm i konfucjanizm w ideologii Komunistycznej Partii Chin
(Nowa Krytyka)
42 rok 2019 2019 Przejdź
55. Funkcja powtórzeń językowych w Uchu Igielnym Wiesława Myśliwskiego
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
56. Cardinal Stefan Wyszynski’s personalist-communitarian concept of the state and the socio-political transformations of Poland in the post-war decades
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Przejdź
57. Polsko-niemiecka transgraniczna komunikacja specjalistyczna w ratownictwie medycznym – założenia projektu
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
58. Dlaczego (auto)biografie? Literatura dokumentu osobistego kiedyś i dziś
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (18) 2022 2022 Przejdź
59. O etymologii leksemów legawiec oraz wyżeł w języku polskim
(Studia Językoznawcze)
t. 21, 2022 2022 Przejdź
60. Modernizacja wsi na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski Ludowej w refleksji socjologicznej
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Przejdź
61. Prawo i literatura a historia – związki (nie)oczywiste
(Rocznik Komparatystyczny)
13 (2022) 2022 Przejdź
62. Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan w świetle Listów do kapłanów na Wielki Czwartek Jana Pawła II
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 30 2023 2023 Przejdź
Strona