Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2014.34-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 34 rok 2015
Wokół welfare economics Oskara Langego

Autorzy: Mariusz Baranowski
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: ekonomia dobrobytu gospodarka socjalistyczna efektywność ekonomiczna rynek wolnokonkurencyjny
Data publikacji całości:2014
Liczba stron:12 (39-50)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The main aim of this paper is the reconstruction of the position of Oskar Lange on welfare economics in the context of contemporary discussion on the relationship between perfect competition markets and economic efficiency (usually conceptualized by Pareto optimum). It will also look at the contribution to the achievements of Polish economist in terms of the development of economic thought and theory of socialism.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Begg D., Fischer S., Dornbusch R. 2007. Mikroekonomia, tłum. B. Czarny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
2.Dobb M. 1974. Ekonomia dobrobytu a ekonomia socjalizmu. Próba krytyki z pozycji zdrowego rozsądku. tłum. L. Zacher. Warszawa: Książka i Wiedza,
3.Kochan J. 2013. Socjalizm. Warszawa: Scholar,
4.Kowalik T. 1990. Przedmowa, w: O. Lange, Wybór pism, t. I: Drogi do socjalizmu, Warszawa: PWN,
5.Landreth H., Colander D.C. 1998. Historia myśli ekonomicznej, tłum. A. Szeworski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
6.Lange O. 1974. Ekonomia polityczna, t. I: Zagadnienia ogólne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
7.Lange O. 1990. Dodatek, w: Wybór pism, t. I: Drogi do socjalizmu, Warszawa: PWN,
8.Lange O. 1990. Maszyna licząca i rynek, w: Wybór pism, t. I. Warszawa: PWN,
9.Lange O. 1990. Podstawy ekonomii dobrobytu, w: Wybór pism, t. I: Drogi do socjalizmu, Warszawa: PWN,
10.Lange O. 1990., Istota socjalizmu. Struktura ekonomiczna społeczeństwa socjalistycznego, w: Wybór pism, t. I. Warszawa: PWN,
11.Łukawer E. 2008. Rola i rodzaje koordynacji w rozwoju gospodarczym, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak. Rzeszów.
12.Michalewski A. 1972. Ekonomia dobrobytu. Prezentacja i próba analizy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
13.Musiał G. 2008. Racjonalność działań w teorii ekonomii, w: Z punktu widzenia ekonomii. Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe,
14.Robbins L.C. 1934. The Great Depression. London
15.Stiglitz J.E. 2004. Ekonomia sektora publicznego, tłum. B. Czarny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
16.Tittenbrun J. 1995. Ekonomiczny sens prywatyzacji. Spór o wyższość własności prywatnej nad publiczną. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.