Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 10, 2011
Animizacyjna kreacja księżyca w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Autorzy: Bernadetta Walczak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: językoznawstwo polskie polszczyzna historyczna stylistyka
Rok wydania:2011
Liczba stron:14 (307-320)

Abstrakt

The moon is one of the basic motives in the output of K.I. Gałczyński and a designation animated by him the most frequently – in the poet’s lyrics appeared 97 animisations of the moon. Using them the moon is created as a human being: it has a human appearance, it behaviours like a man, it has a human psyche and human interests, it plays various social roles. The type of animisation used the most frequently is the anthropomorphisation and the considerably rarer are anthropopaties, animisations and animalisations. The density degree of the moon animisations in the poems is low (41,9), same as the degree of their frequency (45,3). The majority of samples of the stylistic fi gure plays the poetic function or imparts dynam
Pobierz plik

Plik artykułu