Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Paradygmat marketingu analitycznego i jego główne wskaźniki dla marketera

Autorzy: Grażyna Golik-Górecka
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: marketing analityczny paradygmat funkcjonalistyczny dasboard wskaźniki marketingowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (253-264)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na nowy paradygmat marketingu analitycznego, który pozwala na realizację badań w ramach paradygmatu funkcjonalistycznego (metody ilościowe), z zastosowaniem metod funkcjonujących w ramach paradygmatu humanistycznego (metody jakościowe). Stosując zaś oba podejścia można uzyskać bardziej prawdopodobną synergię poznawczą. Ponadto marketing analityczny jest niewątpliwie szansą tak dla tworzenia interaktywnych dashboardów menedżerskich, jak i analitycznych. Analiza literatury pozwoliła dokonać przyporządkowania wskaźników marketingu klasycznego i internetowego – proponowanych przez M. Jeffery’a do czterech ścieżek dasboardu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Co to jest dashboard?, http://skuteczneraporty.pl/blog/co-to-jest-dashboard/.
2.Davenport T.H., Harris J.G., Competing on analytics. The new science of winning, Harvard Business School Press, Boston 2007.
3.Davis J., Measuring marketing: 110+ key metrics entry marketer needs, John Wiley & Sons, Singapore 2013.
4.Golik-Górecka G., Dashboard – concept and application in the measurement of marketing effectiveness, „Information Systems in Management” 2013, Vol. 2, No. 2.
5.Golik-Górecka G., Platforma interfejsu marketingowo-finansowego a wybór strategii rozwoju, w: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Ujęcie sektorowe, red. E. Urbanowska-Sojkin, Zeszyty Naukowe nr 171, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.
6.Jeffrey M., Marketing analityczny, 15 wskaźników, które powinien znać każdy marketer, Wyd. Helion, Gliwice 2015.
7.Korczyk D., Liczba w oczy kole, http://marketerplus.pl/teksty/publikacje-recenzje/liczba-w-oczy-kole/.
8.LaPointe P., Marketing by the dashboard light, Association of National Advertisers, 2005, www.Marketing NPV.com.
9.Sułkowski Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa 2012.
10.Tomczyk P., Paradygmat w marketingu na podstawie analizy zawartej, w: Fenomenologia zarządzania, Przywództwo, red. B. Bombała, Difin, Warszawa 2010.
11.Tomczyk P., Paradygmat w marketingu, www.praktycznateoria.pl/paradygmat-w-marketingu/.
12.Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.