Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 0867-5791    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2015.24-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / nr 24
SPRACHLICHE ‚RECYCLING‘-STRATEGIE
(‚RECYKLING‘ JAKO STRATEGIA JĘZYKOWA)

Autorzy: Roman Sadziński
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: mitologia germańska demitologizacja apelatywizacja zmiany semantyczne zmiany stylistyczne
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (89-102)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 449

Abstrakt

Nowe nazwy nie powstają z niczego, nowe nazwy mają z reguły swoją … historię. Tworzone są z istniejących już rodzimych i/lub obcych cząstek znaczeniowych i formantów słowotwórczych, co powoduje, że mają często charakter hybrydalny. Do tego celu wykorzystuje się nawet elementy mitologiczne. W artykule pokazano to na przykładzie mitologii germańskiej. Takie pojęcia jak Walküre, Walhall(a), Tarnkappe czy Troll, a nawet Waberlohe i Breidablik – żeby posłużyć się tylko kilkoma przykładami – poddawane są demitologizacji i funkcjonują w nowym obiegu. Również w procesie naturalnego starzenia się słownictwa odkłada się materiał do ponownego wykorzystania. Przykładem może być Testimonium, zanikłe w języku niemieckim na rzecz rodzimego terminu prawniczego Zeugnis ‘zeznanie’, by odrodzić się w nowej konstelacji jako Testimonial dla wypełnienia powstałej w wyniku postępu technologicznego luki znaczeniowej: ‘rekomendacja marketingowa zadowolonego (prominentnego) klienta’.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BRAUNE, Wilhelm/HELM, Karl (1952): Gotische Grammatik mit Lesestücken und Wortverzeichnis. 13. Aufl. Halle/S.
2.BURKART, Walter (1993): Neues Lexikon der Vornamen. Bergisch Gladbach (Lizenzausgabe).
3.COSERIU, Eugenio (1974): Synchronie, Diachronie und Geschichte: das Problem des Sprachwandels. München.
4.DUDEN (2000): Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. Mannheim et al. (CD-ROM-Ausgabe).
5.DUDEN (2001): Herkunftswörterbuch. Mannheim et al. (CD-ROM-Ausgabe).
6.GRIMM, Jacob und Wilhelm (1991): Deutsches Wörterbuch. Bd. 11, bearb. von Rudolf Hildebrand. Fotomechan. Nachdr. d. Erstausg. 1873–1984, München.
7.KLUGE, Friedrich (1989): Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 22. Aufl. Berlin, New York.
8.MORRIS, Charles W. (1988): Grundlagen der Zeichentheorie. Ästhetik der Zeichentheorie. Frankfurt a. M.
9.NECKEL, Gustav (Hg.) (1983): Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern. 5. verbesserte Aufl. von Hans Kuhn. Heidelberg.
10.OSTROWSKI, Marek (2000): Zu Karl Dedecius’ Übertragung von „Hundert Gedichte – Hundert Freuden“ von Wisława Szymborska. In: K. A. Kuczyński, I. Bartoszewska (Hg): Karl Dedecius. Ambasador kultury polskiej w Niemczech. Łódź, S. 157–172.
11.PIEKARCZYK, Stanisław (1979): Mitologia germańska. Warszawa.
12.SADZIŃSKI, Roman (2000): Zwischen Sinnwiedergabe und Expressivität. Zur K. Dedecius’ Translationskunst in seiner Szymborska-Anthologie. In: K. A. Kuczyński, I. Bartoszewska (Hg): Karl Dedecius. Ambasador kultury polskiej w Niemczech. Łódź, S. 150–156.
13.SADZIŃSKI, Roman (2007): Schöngeistige Translation als Zwischen-den-Zeilen-Lesen. Eine Alternative für Business-Übersetzung. In: J. Maliszewski (Hg.): Special Lexis and Business Translation. Translation – Interpreting – Communication. Częstochowa, S. 23–3
14.SADZIŃSKI, Roman (2014): Syndiachrone Berührungspunkte. In: A. Łyp-Bielecka (Hg.): Mehr als Worte. Sprachwissenschaftliche Studien Prof. Dr. habil. Czesława Schatte und Prof. Dr. habil. Christoph Schatte gewidmet. Katowice, S. 297–305.
15.SADZIŃSKI, Roman (2014a): Intertextuelle Relevanz bei Franz Kafka. In: M. Gołaszewski, W. Sadziński (Hg.): Varianz und Invarianz in Sprache und Literatur (= Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 10) [im Druck].
16.SADZIŃSKI, Roman (2014b): ‚Durch die hindurch man ins Leere kommt‘, die Sprache. Zur Sprachskepsis und deren Ausprägung bei Mauthner und Wittgenstein. In: D. Kaczmarek et al. (Hg.): Festschrift für Zenon Weigt. Łódź [im Druck].
17.STREISAND, Joachim et al. (1974): Deutsche Geschichte in drei Bänden. Bd. 1: Von den Anfängen bis 1789. Berlin.
18.SULIKOWSKI, Piotr (2007): Neologismus in der polnischen Dichtung – eine translatorische Analyse. Besprochen an Hand der Beispiele aus dem übersetzerischen Werk von Karl Dedecius (= Schriften zur Vergleichenden Sprachwissenschaft, Bd. 1). Hamburg.
19.WAGNER, Frank D. (2006): Antike Mythen. Kafka und Brecht. Würzburg.