Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 0867-5791    OAI    DOI: 10.18276/cgs
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / nr 24

Rok wydania:2015

Informacje

Redakcja naukowa: Ewelina Kamińska-Ossowska, Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

WEIBLICHE IDENTITÄTSSUCHE DURCH AUSEINANDERSETZUNG MIT DER AUSSENWELT IN MONIKA MARONS ROMANEN


(KOBIECE POSZUKIWANIE TOŻSAMOŚCI POPRZEZ KONFRONTACJĘ ZE ŚWIATEM ZEWNĘTRZNYM W POWIEŚCIACH MONIKI MARON)
19 (7-25) Renata Trejnowska-Supranowicz Więcej
2.

IM DICKICHT DER STÄDTE: ZUM POLNISCHEN POLITISCHEN UND POSTDRAMATISCHEN THEATER


(W DŻUNGLI MIAST – POLSKI TEATR POLITYCZNY I POSTDRAMATYCZNY)
16 (27-42) Karolina Prykowska-Michalak Więcej
3.

DIE VERTRIEBENEN-KALENDER UND DEREN ROLLE IM PROZESS DER EINGLIEDERUNG


(ROLA KALENDARZY W PROCESIE INTEGRACJI WYPĘDZONYCH W POWOJENNYCH NIEMCZECH)
21 (43-63) Barbara Sapała Więcej
4.

VON DER KAISER-WILHELM- ZUR JOHANNES-PAUL-II.-ALLEE: STRASSENNAMEN VON STETTIN/SZCZECIN ZWISCHEN GESCHICHTE UND POLITIK


(OD ALEI CESARZA WILHELMA DO ALEI JANA PAWŁA II: NAZWY SZCZECIŃSKICH ULIC MIĘDZY HISTORIĄ A POLITYKĄ)
21 (65-85) Bartosz Wójcik Więcej
5.

SPRACHLICHE ‚RECYCLING‘-STRATEGIE


(‚RECYKLING‘ JAKO STRATEGIA JĘZYKOWA)
14 (89-102) Roman Sadziński Więcej
6.

ARABISMEN IN DEUTSCHEN WÖRTERBÜCHERN


(ARABIZMY W SŁOWNIKACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO)
19 (103-121) Ryszard Lipczuk, Katarzyna Sztandarska Więcej
7.

DEUTSCHE SPRACHPFLEGE INKLUSIV. FREMDWORTDISKUSSION IN ZWEI GROSSEN TAGESZEITUNGEN


(DYSKUSJA PRASOWA NT. ZAPOŻYCZEŃ W JĘZYKU NIEMIECKIM)
17 (123-139) Witold Sadziński Więcej
8.

DIE LOTKA-VOLTERRA-REGELN, DER LAUTWANDEL UND ANDERE GEDANKEN


(PRAWA LOTKI-VOLTERRY, ZMIANY FONETYCZNE I INNE PRZEMYŚLENIA)
7 (141-147) Hermann Bluhme Więcej
9.

ZUR INTEGRATION EINIGER INTERDISZIPLINÄRER DIMENSIONEN DER PHRASEOLOGIE: ETYMOLOGIE, SPRACHGESCHICHTE, KULTURSEMIOTIK


(O INTEGRACJI KILKU INTERDYSCYPLINARNYCH WYMIARÓW FRAZEOLOGII: ETYMOLOGIA, HISTORIA JĘZYKA, SEMIOTYKA KULTURY)
22 (149-170) Barbara Komenda-Earle Więcej
10.

ZUR MOTIVIERTHEIT DER PHRASEOLOGISMEN AM BEISPIEL DES IDIOMS EIN HEISSES PFLASTER


(O MOTYWACJI FRAZEOLOGICZNEJ NA PRZYKŁADZIE IDIOMU EIN HEISSES PFLASTER)
19 (171-189) Anna Sulikowska Więcej
11.

ZUR IP-STRUKTUR DES JIDDISCHEN IM DEUTSCH-POLNISCHEN VERGLEICH


(O STRUKTURZE FRAZY INFL W JĘZYKU JIDDYSZ W PORÓWNANIU Z JĘZYKIEM POLSKIM I NIEMIECKIM)
18 (191-208) Anna Pilarski Więcej
12.

DOMÄNENMATRIX UM DAS BEDEUTUNGSSPEKTRUM DES AUSDRUCKS ‘GLÜCK‘ ANHAND WISSENSCHAFTLICHER UND ALLTÄGLICHER KONZEPTUALISIERUNGEN


(MATRYCA DOMEN WOKÓŁ SPEKTRUM ZNACZENIOWEGO WYRAŻENIA ,SZCZĘŚCIE’ W OPARCIU O KONCEPTUALIZACJE NAUKOWE I CODZIENNE)
15 (209-223) Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska Więcej
13.

DAS ,BETTELWEIB TEUTSCHLAND‘ UND DIE ,KLAGENDE DAME POLONIA‘ – DISKURSLINGUISTISCHE ANMERKUNGEN ZUR KOMMUNIKATIVEN FUNKTION VON ALLEGORIEN


(,BETTELWEIB TEUTSCHLAND‘ I ,KLAGENDE DAME POLONIA‘ – UWAGI DOTYCZĄCE FUNKCJI KOMUNIKATYWNEJ ALEGORII Z PERSPEKTYWY LINGWISTYKI DYSKURSU)
16 (225-240) Werner Westphal Więcej
14.

Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (Hg.): Im Anfang war das Wort II (=Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 9). Wrocław, Dresden: Neisse Verlag, 2013, 373 S.

13 (243-255) Renata Nadobnik Więcej
15.

Ein Bericht über die Konferenz „Sprache und Meer/mehr?” (Pobierowo, 17.–20. September 2014)

4 (257-260) Katarzyna Sztandarska Więcej
16.

Ein Rückblick auf die internationale Konferenz „Phrasenstrukturen und interpretationen im Gebrauch“ aus der Reihe „Linguistische Treffen in Wrocław“, 25–27. September 2014

9 (261-269) Marcelina Kałasznik, Joanna Szczęk Więcej