Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 0867-5791    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2015.24-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 24
IM DICKICHT DER STÄDTE: ZUM POLNISCHEN POLITISCHEN UND POSTDRAMATISCHEN THEATER
(W DŻUNGLI MIAST – POLSKI TEATR POLITYCZNY I POSTDRAMATYCZNY)

Autorzy: Karolina Prykowska-Michalak
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: teatr polityczny i postdramatyczny dramaty Brechta teatr polski
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (27-42)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 491

Abstrakt

Polski teatr współczesny - początku XXI wieku - bardziej lub mniej świadomie nawiązuje do tradycji niemieckiego teatru politycznego, a także nowszej tradycji teatru postdramatycznego. W tle pozostaje zawsze Brecht i jego twórczość odpowiadająca zarówno poetyce teatru politycznego, jak i postdramatycznego. Polski teatr po 1989 roku rzadko, jednak sięga po utwory autora Opery za trzy grosze, tym bardziej odważne wydają się próby inscenizacji dramatów Brechta przez polskich reżyserów w Berlinie, o czym traktuje niniejszy tekst.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.20-lecie. Teatr polski po 1989, Hrsg. Dorota Jarząbek, Marcin Kościelniak, Grzegorz Niziołek, Korporacja Ha!Art, Kraków 2010.
2.Antologia najnowszych sztuk niemieckich. Wielość teatrów t. I i II, red. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Anna Wierzchowska-Woźniak, Kraków 2005.
3.Benjamin, Walter: Rozmowy z Brechtem. Notatki svendborskie. Übersetzt von Andrzej Kopacki. In: „Literatura na Świecie“ 2006, Nr. 5–6.
4.Burzyńska, Anna R.: Okulary Pollescha, „Didaskalia” Nr. 57, 2003.
5.Derkaczew, Joanna, Pollesch: Moja publiczność nie lubi teatru, In: „Gazeta Wyborcza” Nr. 122, 26.05.2007.
6.Drewniak, Łukasz: Artyści pod ścianą. Internetausgabe des „Tygodnik Powszechny”, http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/24-25/drewniak.html.
7.Echa, repliki, fantazmaty. Antologia nowego dramatu polskiego, red. Małgorzata Sugiera, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005.
8.Gilcher-Holtey, Ingrid; Kraus, Dorothea; Schössler, Franziska, Politisches Theater nach 1968, Frankfurt am Main, New York 2006.
9.Gruszczyński, Piotr, Ojcobójcy. Młodsi zdolniejsi w teatrze polskim, Warszawa 2003.
10.Gruszczyński Piotr: Teatr na wolności. Internetausgabe des „Tygodnik Powszechny”, http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/22-23/gruszcz.html.
11.Jörder, Gerhard: „Surfen mit b. b.“ http://www.zeit.de/2003/39/Theater_Brecht.
12.Lehmann, Hans-Thies: Teatr postdramatyczny. Übersetzt von Dorota Sajewska und Małgorzata Sugiera, Kraków 2004.
13.Pollesch, René: Trylogia z Prateru. Kraków 2004.
14.Polska dusza niemiecki kościec, rozmowa Jacka Cieślaka z Grzegorzem Jarzyną”, http://www.trwarszawa.pl/polska-dusza-i-niemiecki-kosciec.
15.Poschmann, Greda: Der nicht mehr dramatische Theatertext. Aktuelle Bühnenstucke und ihre dramatische Analyse: Tübingen 1997.
16.Sugiera, Małgorzata: Realne światy, możliwe światy. Kraków 2005.