Colloquia Germanica Stetinensia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 0867-5791    OAI    DOI: 10.18276/cgs.2015.24-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 24
WEIBLICHE IDENTITÄTSSUCHE DURCH AUSEINANDERSETZUNG MIT DER AUSSENWELT IN MONIKA MARONS ROMANEN
(KOBIECE POSZUKIWANIE TOŻSAMOŚCI POPRZEZ KONFRONTACJĘ ZE ŚWIATEM ZEWNĘTRZNYM W POWIEŚCIACH MONIKI MARON)

Autorzy: Renata Trejnowska-Supranowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: literatura niemiecka kobieta poszukiwanie tożsamości
Rok wydania:2015
Liczba stron:19 (7-25)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 490

Abstrakt

Głównym celem artykułu są rozważania na temat poszukiwania tożsamości bohaterek czterech wybranych powieści Moniki Maron, jednej z najbardziej znanych autorek wywodzących się z byłej NRD, oraz o wpływie w tym procesie poszukiwania drugiej osoby. Bohaterkami są kobiety wykształcone, które żyją w głębokim konflikcie ze światem zewnętrznym, czego powodem jest z jednej strony nietolerowanie totalitarnego systemu państwa a z drugiej już po 1989 roku wycofywanie się ze społeczeństwa, poczucie wyobcowania i rezygnacja. Utwory przedstawiają skomplikowaną drogę poszukiwania własnego ja w konfrontacji z osobami z realnego świata bohaterek oraz wymyślonego, istniejącego tylko w wyobraźni owych kobiet.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boll, Katharina: Josefa und Rosalind – Der Kampf um die eigene Erinnerung. In: dies. (Hg.) Erinnerung und Reflexion: Retrospektive Lebenskonstruktionen im Prosawerk Monika Marons. Würzburg 2012.
2.Dietrich, Kerstin: „DDR-Literatur“ neu bewertet. In: ders. (Hg.): „DDR-Literatur“ im Spiegel der deutsch-deutschen Literaturdebatte. „DDR-Autorinnen“ neu bewertet. Frankfurt a. M. 1998.
3.Doßmann, Antje: Die Diktatur der Eltern. Individuation und Autoritätskrise in Monika Marons erzählerischem Werk. Berlin 2003.
4.Dümmel, Karsten: Die Erwachsenen. In: ders. (Hg.): Identitätsprobleme in der DDR-Literatur der siebziger und achtziger Jahre. Frankfurt a. M. 1997.
5.Gilson, Elke: Nachdenken über die eigene Existenz. In: ders. (Hg.): Wie Literatur hilft, „Übers Leben nachzudenken“ Das Oeuvre Monika Marons. Gent 1999.
6.Harbers, Henk: Gefährliche Freiheit. Zu einem Motivkomplex im Werk von Monika Maron. In: Elke Gilson (Hg.): Monika Maron in Perspektive. Dialogische Einblicke in zeitgeschichtliche, intertextuelle und rezeptionsbezogene Aspekte ihres Werkes. Amsterdam, Ne
7.Kloetzer, Sylvia: Mitläufer und Überläufer: erzählte Ich-Krise in der DDR-Literatur der achtziger Jahre, Christoph Hein und Monika Maron. In: Katharina Boll (Hg..): Erinnerung und Reflexion: Retrospektive Lebenskonstruktionen im Prosawerk Monika Marons. W
8.Koch, Lennart: Stille Zeile Sechs – Aporien der moralischen Vernunft. In: ders. (Hg): Ästhetik der Moral bei Christa Wolf und Monika Maron. Der Literaturstreit von der wende bis zum Ende der neunziger Jahre. Frankfurt a. M. 2001.
9.Maron, Monika: Animal triste. Frankfurt a. M. 2003.
10.Maron, Monika: Die Überläuferin. Frankfurt a. M. 2004.
11.Maron, Monika: Flugasche. Frankfurt a. M. 2003.
12.Maron, Monika: Stille Zeile Sechs. Frankfurt a. M. 2005.
13.Rausch, Christian: Monika Marons Kampf um Öffentlichkeit. In: ders. (Hg.): Repression und Widerstand. Monika Maron im Literatursystem der DDR. Marburg 2005.
14.Reich-Ranicki, Marcel: Der Liebe Fluch. In: Elke Gilson (Hg.): »Doch das Paradies ist verriegelt …« Zum Werk von Monika Maron. Frankfurt a. M. 2006.