Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2014.34-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Abstrakt

The collapse of „real socialism” in b. The USSR and European countries in the 90s of the twentieth century strengthened the counter-revolution, global capitalism and imperialism. Capitalism has entered the era of globalization and subsequent crises that overcomes in Europe through integration, while globally by a new wars. The contradictions of the capitalist, big unemployment, crises, wars and class antagonisms between the bourgeoisie (oligarchy) and the proletariat (prekariatem), the imperialist states and the countries of the so-called. 3rd world contribute to the growth of anti-capitalist forces, including the international communist movement and the search for a new intake of scientific socialism – suitable for the conditions of the knowledge society, globalization and the contradictions of the 21st century. In China and Cuba created new theories which Marxism matched to local conditions for growth. In the international communist movement takes place a multilateral discussion on contemporary Marxism and socialism of the XXI century. The basic problem is to define the main force of the revolutionary, socialist market economy, diversity and unity of the communist movement, the possibility of unity and cooperation communists, socialists and social democrats.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauman Z. 2010. Socjalizm, Utopia w działaniu, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej,
2.Bauman Z. 1964. Zarys marksistowskiej teorii społeczeństwa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
3.Brahm L.J. 2012. China after WTO, Beijing: China International Press,
4.Brar H. 1997. Imperialism Decadent, Parasitic, Moribund Capitalism, Dehli: P. Printers,
5.„Brzask”, Pismo Komunistycznej Partii Polski, Dąbrowa Górnicza.
6.Brzeziński Z. 2013. Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, tłum. K. Skonieczny, Kraków: Wydawnictwo Literackie,
7.Brzeziński Z. 1998. Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, tłum. T. Wyżyński, Warszawa: Świat Książki,
8.China. 2013. Facts and Figures 2012, Beijing: China International Press,
9.Chiny blisko, „Krytyka Polityczna” 2012, nr 29.
10.Chołaj H. 2011. Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej,
11.Chwalisław J. 1995. Socjalizm plebejski, Katowice,
12.Collon M. 2000. Monopoly. L’OTAN à la Conquète du Monde, Bruksela: Wydawnictwo EPO,
13.Czajowski A. 2001. Demokratyzacja Rosji w latach 1987–1999, Wrocław, Atla 2,
14.Deklaracja Ideowo-Programowa Związku Komunistów Polskich „Proletariat”, Katowice 1994.
15.Deng Xiaoping. 2007. Chiny na drodze reform XXI wieku, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek,
16.Deng Xiaoping. 1988. Chińska droga do socjalizmu. Wybór prac z lat 1956–1987, tłum. Z. Góralczyk i in., Warszawa: Książka i Wiedza,
17.Deng Xiaoping. 1994. Selected Works of, vol. III: 1982–1992, Beijing: Foreign Language Press,
18.Dialekticzeskij materialism, Pod obščey red. Akademika G.F. Aleksandrova, Gosudarstwiennoje Izdatielstvo Politiceskoj Literatury, Moskwa 1953,
19.Deutscher I. 1990. Stalin, eine politische Biographie, Berlin: Dietz Verlag,
20.Emielianov Ju.V. 2005. Chruščev, ot pastucha do sekretaria CK, t. I: Chruščev – Smutjan w kremle – t. II, Moskwa: Wyd. Weče,
21.Fenby J. 2009. Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, tłum. J. Wąsiński, J. Wołk-Łaniewski, Kraków: Wydawnictwo Znak,
22.Firmanty Ł., Afryka we współczesnej polityce Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo
23.Gastaud G., Secrétaire national du PRCF, „Etincelle” Numéro Spécial, Revue théorique du PRCF (Polê de Renaissance Communiste en France), 4 et 5 mai 2013, Paris, La première conférence du PRCF sur les questions internationales, Juin 2013.
24.Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Rymarczyka, red. B. Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
25.Gomułka W. 1968-1969. Dzieła wybrane, t. I–VIII, Warszawa: Książka i Wiedza,
26.Gossweiler K. 2002. Die Taubenfuss oder Die Chruschtschowiade, 1953 bis 1964. Verlag zur Förderung der wissenschaftlichen Weltanschauung, Münschen: Stephan Eggerdinger Verlag,
27.Gossweiler K. 2011. Kapital, Reichswehr und NSDAP. Zur frühgeschichte des deutschen Faschismus 1919 bis 1924, Köln: Papy Rossa Verlag,
28.Historia Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (Bolszewików). Krótki kurs, Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, Warszawa 1948,
29.Hu Jintao. 2013. Wystąpienie na XVIII Kongresie KPCh, tłum. Z. Wiktor, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek,
30.Imperialismus und anti-imperialistische Kämpfe im 21. Jahrhundert. Protokollband der gleichnamigen Konferenz am 28./29. Oktober 2000 in Berlin, Offensiv, Hannover 2000,
31.Kaul F.K. 2006. “...ist zu exekutieren!” Ein Steckbrief dr deutschen Klassenjustiz, Berlin: Neues Leben Verlag,
32.Kochan J. 2013. Socjalizm, Warszawa: Scholar,
33.Kołakowski L. 1988. Główne nurty marksizmu. Powstanie, rozwój, rozkład, Londyn: Aneks,
34.Kołodko G.W. 2013. Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Warszawa: Prószyński i S-ka,
35.Kopeć A. 1999. Jak obalono socjalizm, Warszawa: Wydawnictwo Projekt,
36.Kozyr-Kowalski S., Ładosz J. 1974. Dialektyka a społeczeństwo. Wstęp do materializmu historycznego, Warszawa: PWN,
37.Lafontaine O. 1999. Das Herz schlägt links, München: Econ Verlag,
38.Lenin W. 1983–1990. Dzieła wszystkie, t. I–LV, Warszawa: Książka i Wiedza,
39.Ładosz J. 1986. Socjalizm i komunizm, Warszawa: Iskry,
40.Ługowska U., Grabski A. 2003. Trockizm – doktryna i ruch polityczny, Warszawa: Trio,
41.Majevskij A.A. 2011. Sowremiennyj Kitaj, „Biblioteka Raboche-krestyanskoj pravdy”, Mukačevo,
42.Mao Tse-Tung. 1953. Dzieła wybrane, t. I, Warszawa: Książka i Wiedza,
43.Mao Tse-Tung. 1954. Dzieła wybrane, t. II, Warszawa:Książka i Wiedza,
44.Marks K., Engels F., Dzieła, t. I–XL, Książka i Wiedza, Warszawa 1976–1979.,
45.Marxism and Socialism in the 21st Century, Wuhan University, School of Marxism, December 7–8, 2013, Essay Collection in English and Chinese.,
46.Marxism and Contemporary World. International Conference on Memorizing the 110 th Anniversary of Engels’ Passing Away. Political Science and Public Management School, Wuhan University, China, October, 2005,
47.Marx/Engels/Lenin, Über den sozialistischen Aufbau, Dietz Verlag, Berlin 1985.
48.Mehring F., Marx K., Geschichte seines Lebens, Dietz Verlag, Berlin 1985.
49.Międzynarodowy Ruch Robotniczy, t. I: Wiek XIX – 1945, t. II: Lata 1945–1975, Książka i Wiedza, Warszawa 1976.
50.Niederlagenanlyse. Die Ursachen für den Sieg der Komterrevolution in Europa, Reprint der besten Offensiv-Artikel, Offensiv, Hannover 2007.
51.Przyszłość socjalizmu w Polsce. III Konferencja naukowo-ideologiczna Związku Komunistów Polskich „Prolatariat”, Warszawa 25 kwietnia 1999 r. (Materiały), Warszawa–Wrocław–Katowice 2000.
52.Orzechowski M. 1984. Rewolucja, socjalizm, tradycje. Przeszłość narodowa i tradycjew myśli politycznej rewolucyjnego nurtu polskiego ruchu robotniczego, Warszawa: Książka i Wiedza,
53.Payne R. 1989. Stalin, Macht und Tyrannei, Stuttgart: H.E. Günter Verlag,
54.Petite contribution au livre noir de l’anticommunisme et de la contre-révolution, Edité par le Commité Internationaliste pour la Solidarité de Classe, Liévin-France 2007.
55.Czubiński A. 1974. (red), Polski ruch robotniczy. Zarys historii, Warszawa: Książka i Wiedza,
56.Pregratit put’geofaszizmu w Ukrainie (tezisy wystuplenij czlenov ukrainskoj delegacyi na konferencji w Berlinie 31 maja – 2 ijunia 2006 g.), Kijev 2006,
57.Priestland D. 2009. Weltgeschichte des Kommunismus. Von der Französischen Revolution bis haute, München: Siedler Verlag,
58.Rakowski M. 2004. Przemiany i szanse socjalizmu (w konfrontacji z kapitalizmem od czasów Marksa po bliską przyszłość), Warszawa,
59.Resolution 3. Plenum of the Central Committee of the CPC from the 12 th of Nov. 2013, Decision of the Central Committee of the CPC, China.org.ch.
60.Samir A. 2004. Zmurszały kapitalizm, tłum. R. Wojna, Z.M. Kowalewski, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog,
61.Schweitzer P. 1994. Victory, czyli Zwycięstwo. Tajna historia świata lat osiemdziesiątych CIA i „Solidarności”, tłum. I. Apiński, Warszawa: BGW,
62.Stalin J. 1953. Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR, Warszawa: Książka i Wiedza,
63.Stalin J., Dzieła, t. I–XIII, Książka i Wiedza, Warszawa 1949–1951.
64.Stalin J. 1949. O podstawach leninizmu. Przyczynek do zagadnień leninizmu, Warszawa: Książka i Wiedza,
65.Stiepanowa J. 1977. K. Marks. Szkic biograficzny, tłum. I. Bielska, Moskwa: „Progress”,
66.Steiniger K. 2008. CIA, FBA and Co. Das Kartel der US-Geheimdienste, Berlin: Das Neue Verlag,
67.Stiglitz J.E. 2005. Globalizacja, tłum. H. Simbierowicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
68.Terril R. 2001. Mao. Biografia, tłum. J.M. Głogoczowski, Warszawa: Iskry,
69.Tito J.B. 1973. Izbrannyje stati i reči, Moskwa: Izdatielstvo Političeskoj Literatury,
70.Tittenbrun J. 1992. Upadek socjalizmu realnego w Polsce, Poznań: Rebis,
71.Tittenbrun J. 2007. Z deszczu pod rynnę. Studium polskiej prywatyzacji, t. I–IV, Poznań Zysk i S-ka,
72.Und der Zukunft zugewandt. Protokollband der gleichnamigen wissenschaftlichen Konferenz vom 10./11. October 2009 in Berlin anlässlich des 60. Jahrestages der Gründung der DDR, Offensiv, Hannover 2010.
73.Unter Feuer, Die Kontrrevolution in der DDR, Offensiv, Hannover 2009.
74.Wiatr J.J. 1976. Marksistowska teoria rozwoju społecznego, Warszawa: Książka i Wiedza,
75.Wiktor Z. 2008. Chiny na drodze socjalistycznej modernizacji, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek,
76.Wiktor Z.B. 1986a. Geneza i rozwój teorii naukowego komunizmu, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
77.Wiktor Z.B. 1986b. Teoria komunizmu naukowego: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
78.Wiktor Z., Rakowski M. 2012. Rozwój i prognozy przyszłości Chin z zmieniającym się świecie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek,
79.Wyjątki z dzieł Przewodniczącego Mao Tse-Tunga (Czerwona Książeczka), Wydawnictwo Książki Niezależnej, Wrocław 2005.
80.Zamkowski W. 1999. Jakim państwem była Polska Rzeczpospolita Ludowa?, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia „Pokolenia”,
81.Ziemski A. 2009. My socjaliści – 60 lat później, Warszawa: Wydawnictwo „Kto jest Kim”.