Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2015.2-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2015
Kształcenie specjalne personelu latającego w „Szkole Orląt” w latach 1925–1939

Autorzy: Andrzej Marciniuk
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Słowa kluczowe: kształcenie lotnicze szkolenie specjalistyczne piloci obserwatorzy
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (229-246)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Flying staff education in the “Eaglet School” in Dęblin began in 1925. In the result of WWII. most experiences from our pre-war aviation didactic, considering losses of lecturers and pilots as well as observers-instructors, have been forgotten. Plans, programs, school books and instructions were destroyed. In the article a part of research results, conducted on the subject in the Laboratory of War Art History and Aviation Didactic of the Air Force Academy in Dęblin, have been presented.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), 3217, Kurs strzelania powietrznego,do użytku oficerów instruktorów strzelania i podoficerów strzelców lotniczych. Tłumaczenie z języka francuskiego. Wyd. Ministerstwa Spraw Wojskowych, Departament Lotnictwa,Warszawa 1927.
2.Kładko A., Bombardowane lotnicze, Dęblin 1937.
3.Marciniuk A.,Przedwojenne metody szkolenia w zakresie pilotażu w polskim lotnictwie wojskowym, w: Humanistyczne (pozatechniczne) konteksty przygotowania zawodowego do pracy w warunkach trudnych i niebezpiecznych, red. S. Ślusarski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin 2014.
4.Michowski S., Zasady teorii i techniki bombardowania, Dęblin 1936.
5.Popiela A., Uzbrojenie lotnictwa polskiego 1918–1939, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, Warszawa 1991.