Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Teoretyczno-metodologiczne wyzwania badań stylów życia: od psychografii do analizy poststrukturalistycznej

Autorzy: Michał Cebula
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych
Słowa kluczowe: styl życia segmentacja rynku analiza poststrukturalistyczna psychografia
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (117-124)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W marketingu zainteresowanie stylami życia wzrosło wraz z ewolucją podejść do segmentacji rynkowej: od prostego podziału według kategorii demograficznych do bardziej złożonych schematów opartych na sposobach życia, motywacjach lub wartościach. W artykule argumentuje się, że dwie teoretyczne perspektywy, które zdominowały badania konsumenckie – analiza psychograficzna i znaczeń obiektów – stały się mniej użyteczne w epoce postmodernizmu. Opierając się na przeglądzie literatury, rozwinięto alternatywną poststrukturalistyczną metodę analizy stylów życia. Analiza ta otwiera nowe możliwości badawcze (np. zwraca uwagę na społeczne granice i ważność sposobów konsumpcji). Na końcu tekstu zawarto konkluzję na temat usprawnienia metod pomiaru wzorów konsumpcji w badaniach sondażowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Scholar.
2.Cebula, M. (2013a). Społeczne uwarunkowania gustów i praktyk konsumpcyjnych. Zbieżność pozycji społecznych i stylów życia czy autonomizacja kultury? Studia Socjologiczne, 209 (2), 97‒125.
3.Cebula, M. (2013b). Konsumpcja statusowa – między praktyczną świadomością a strategicznym działaniem. Kultura i Społeczeństwo, 57 (4), 1‒28.
4.Douglas, M. (2008). W obronie zakupów. W: P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska (red.), Socjologia codzienności (s. 338). Kraków: Wydawnictwo Znak.
5.Fuat Firat, A., Schultz II, C.J. (1997). From segmentation to fragmentation. Markets and marketing strategy in the postmodern era. European Journal of Marketing, 31 (3/4), 183‒207.
6.Holt, D.B. (1997a). Poststructuralist lifestyle analysis: conceptualizing the social patterning of consumption in postmodernity. Journal of Consumer Research, 23 (4), 326‒350.
7.Holt, D.B. (1997b). Distinction in America? Recovering Bourdieu’s theory of tastes from its critics. Poetics, 25 (2‒3), 93‒120.
8.Jacyno, M. (2012). Style życia. W: A. Giza, M. Sikorska (red.), Współczesne społeczeństwo polskie (s. 271‒312). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Jarness, V. (2015a). Cultural vs economic capital: Symbolic Boundaries within the middle class. Sociology, 24.
10.Jarness, V. (2015b). Modes of consumption: From „what” to „how” in cultural stratification research. Poetics, 53, 65‒79.
11.Kahle, L.R., Beatty, S.E., Homer, P.M. (1986). Alternative masurement approaches to consumer values – List of Values (LOV) and Values and Life-Style (VALS). Journal of Consumer Research, 13 (3), 405‒409.
12.Petev, I.D. (2013). The association of social class and lifestyles: persistence in American Sociability, 1974 to 2010. American Sociological Review, 78 (4).
13.Wells, W. (1975). Psychographics: a critical review. Journal of Marketing Research, 12 (2), 196‒213.
14.Wells, W., Tigert, D. (1971). Activities, Interests and Opinions. Journal of Advertising Research, 11 (4), 27‒35.
15.Wójcik, P. (2004). Style życia jako podstawa segmentacji konsumentów. W: P.B. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński (red.), Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych (s. 171‒178). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.