Acta Biologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica

ISSN: 2450-8330     eISSN: 2353-3013    OAI    DOI: 10.18276/ab.2018.25-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / No. 25
Initial research on necrophagous true flies (Diptera) in Gryfino Commune
(Wstępne badania nad fauna muchówek (Diptera) nekrofagicznych w gminie Gryfino)

Autorzy: Tomasz Czernicki
Department of Invertebrate Zoology and Limnology, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology, University of Szczecin

Grzegorz Michoński
Department of Invertebrate Zoology and Limnology, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology, University of Szczecin

Agnieszka Szlauer-Łukaszewska
Department of Invertebrate Zoology and Limnology, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology, University of Szczecin

Aleksandra Bańkowska
Department of Invertebrate Zoology and Limnology, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology, University of Szczecin

Andrzej Zawal
Department of Invertebrate Zoology and Limnology, Institute for Research on Biodiversity, Faculty of Biology, University of Szczecin
Słowa kluczowe: entomologia sądowa północno-zachodnia Polska eksperyment terenowy Calliphornidae kryminalistyka
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (45-57)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W wyniku badań przeprowadzonych w czerwcu i lipcu 2017 roku, na pięciu stanowiskach o zróżnicowanej charakterystyce w północno-zachodniej Polsce zebrano 769 osobników należących do 3 rodzin muchówek mających znaczenie w kryminalistyce. Najliczniej występującą rodziną była Calliphornidae, którą reprezentowało 8 gatunków (Calliphora vicina, Calliphora loewi, Lucilia bufonivora, Lucilia caesar, Lucilia illustris, Lucilia sericata, Lucilia silvarum, Lucilia richardsi). Doświadczenie sprawdza różnice w dominacji poszczególnych gatunków w zróżnicowaniu względem typu siedliska oraz w odstępstwie czasowym, a także pokazuje korelację między parametrami środowiskowymi, a poszczególnymi taksonami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bogdanowicz W., Rogalla U., 2009. Muchy i paskowe kody. Genetyka i Prawo 7. 6-9.
2.Bourel B., Martin-Bouyer L., Hédouin V., Cailliez J.-Ch., Derout D., Gosset D., 1999. Necrophilous insect succession on rabbit carrion is sand dune habitats in Northern France. Journal of Medical Entomology 36, Paryż. 420-425.
3.Cragg J.B., 1956. The olfactory behavior of Lucilia species (Diptera) under natural conditions. Annals of Applied Biology 44. 467-477.
4.Draber-Mońko A., 2014. Calliphoridae – plujki (Insecta: Diptera), Warszawa.
5.Fiedler A., Halbach M., Sinclair B., Benecke M., 2008. What is the edge of a forest? A diversity analysis of adult Diptera found on decomposing piglets inside and on the edge of a western german woodland inspired by a courtroom question. Entmologie Heute 20. 173.
6.Kaczorowska E., Draber-Mońko A., Wprowadzenie do entomologii sądowej. Gdańsk.
7.Kaczorowska E., Pieśniak D., Szczerkowska Z., 2002. Entomologiczne metody określania czasu zgonu. Łódź.
8.Korzeń J., Korzeń J., Róg J., Omachel A., Lewowski W., Lichocki J., Waliszewski J., Korzeń K., 2007. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino. Jelenia Góra.
9.Matuszewski S., Bajerlein D., Konwerski S., Szpila K., 2008. An initial study of insect succession and carrion decomposition in various forest habitats of Central Europe Forensic Science International 180. 61.
10.Matuszewski S., Bajerlein D., Konwerski S., Szpila K., 2010a. Insect succession and carrion decomposition in selected forests of Central Europe. Part 1: Pattern and rate of decomposition. Forensic Science International 194: 85.
11.Matuszewski S., Bajerlein D., Konwerski S., Szpila K., 2010b. Insect succession and carrion decomposition in selected forests of Central Europe. Part 2: Composition and residency patterns of carrion fauna. Forensic Science International 195: 42.
12.Matuszewski S., 2010. Katalog owadów przydatnych do ustalania czasu śmierci w lasach Polski. Część 1: Wprowadzenie. Problemy Kryminalistyki 267, 5-17.
13.Merritt R.W., Higgins M.J., Wallace J.R., 2000. Entomology, [In:] Singel J., Saukko P., Knupfer G. (ed.), Encyclopedia of Forensic Sciences. Academic Press, Waszyngton. 699-705.
14.Mikołajczyk B., 2009. Czy Bill Bass zostałby w Polsce skazany? Art. 262 k.k. a rozwój kryminalistyki w kontekście działalności tzw. „farmy śmierci”. [w:] Zelek M. (red.). III Dni Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Materiały z konferencji., Rzeszów, 301–313
15.Nuotreva P., 1959. Studies on the significance of flies in the transmission of poliomyelitis. III. The composition of the blowfly fauna and the activity of the flies during the epidemic season of poliomyelitis is South Finland. Annales Entomologici Fennici 25: 121-136.
16.Piotrowski F., 1990. Zarys entomologii parazytologicznej., Warszawa.
17.Skowronek R., 2009. Owady na wokandzie. Genetyka i Prawo, Bydgoszcz. 4-5.
18.Skowronek R., 2012. Wykorzystanie entomologii w kryminalistyce i medycynie sądowej, Katowice. 121-122.
19.Skowronek R., Chowaniec C., 2010. Polska entomologia sądowa – rys historyczny, stan obecny i perspektywy na przyszłość, Katowice. 55-58.
20.Smith K.G.V., 1986. A manual of forensic entomology. British Museum of Natural History, Londyn.
21.ter Braak, C. J. F., 1986. Canonical correspondence analysis: a new eigenvector technique for ultivariate direct gradient analysis. Ecology 67. 1167–1179.
22.ter Braak, C.,J.,F. & Prentice, I. C., 1988. A theory of gradient analysis. Adv. Ecol. Res. 18. 271–317.
23.Włodarczyk R., 2007. Kryminalistyczne ślady biologiczne „portretem” sprawców zabójstw i innych przestępstw, Szczecin.