Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Strategia koopetycji w aspekcie rozwoju ekoturystyki (studium przypadku – Euroregion Pomerania)

Autorzy: Wojciech Lewicki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bogusław Stankiewicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (29-38)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu