Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1
Satysfakcja i lojalność członkowska w kształtowaniu wizerunku klastra

Autorzy: Bogusław Bembenek
Politechnika Rzeszowska
Słowa kluczowe: satysfakcja członkowska lojalność klaster wizerunek
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (53-66)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przybliżono współczesne podejście do analizy wybranych aspektów kształtowania satysfakcji i lojalności członków w klastrze. Wskazuje się z jednej strony na powiązanie satysfakcji z lojalnością członkowską, a z drugiej – na rolę tych zagadnień w budowaniu wizerunku klastra. Podkreśla się, że bez zapewnienia odpowiedniego poziomu satysfakcji z funkcjonowania w klastrze trudno oczekiwać prawdziwej lojalności członkowskiej i trwałego związania członka z klastrem. Ponadto scharakteryzowano potencjalne korzyści, jakie mogą się ujawnić w klastrze przez odpowiednie zarządzanie satysfakcją, lojalnością i wizerunkiem klastra.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baruk A.I., Marketing personalny a kreowanie wizerunku firmy, Wyd. Akademii Rolniczej, Lublin 2005.
2.Baruk A.I., Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny, Wyd. Dom Organizatora, TNOiK, Toruń 2008.
3.Biesok G., Wyród-Wróbel J., Pojęcie satysfakcji, „Problemy Jakości” 2011, nr 1.
4.Chłodnicki M., Usługi profesjonalne. Przez jakość do lojalności klientów, Wyd. Akade-mii Ekonomicznej, Poznań 2004.
5.Cornelissen J., Corporate image: an audience centred model, „Corporate Communications: An International Journal” 2000, Vol. 5, No. 2.
6.Dąbrowski T.J., Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2010.
7.Dejnaka A., Budowanie lojalności klientów, Wyd. Helion, Gliwice 2007.
8.Figiel A., Reputacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem: ujęcie marketingowe, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2013.
9.Fruba K., Satysfakcja klienta w polityce jakościowej firmy, „Problemy Jakości” 2014, nr 7–8.
10.Giemza M., Satysfakcja klienta w polskich organizacjach w świetle badań ankietowych, „Problemy Jakości” 2007, nr 1.
11.Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
12.Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
13.Knop L., Zarządzanie klastrem: koncepcje, strategie, modele, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
14.Lipka A., Winnicka-Wejs A., Acedański J., Lojalność pracownicza, Difin, Warszawa 2012.
15.Moczulska M., Winkler R., Partycypacja pracowników a satysfakcja z pracy, „Problemy Jakości” 2007, nr 2.
16.Mruk H., Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.
17.Nieżurawski L., Pawłowska B., Witkowska J., Satysfakcja klienta: strategia, pomiar, zarządzanie, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
18.Piotrowski M., Standardy zarządzania klastrem, PARP, Warszawa 2014.
19.Plawgo B., Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2014. Raport z badania, PARP, Warszawa 2014.
20.Rudawska E., Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005.
21.Skawińska E., Zalewski R.I., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów: świat, Europa, Polska, PWE, Warszawa 2009.
22.Skowronek I., Marketing doświadczeń: od doświadczeń klienta do wizerunku firmy, Wyd. Poltext, Warszawa 2012.
23.Skrzypek A., Satysfakcja i lojalność klienta w konkurencyjnym otoczeniu, „Problemy Jakości” 2007, nr 7.
24.Stoma M., Jakość a satysfakcja – różnice i wzajemne relacje, „Problemy Jakości” 2009, nr 4.
25.Szocki J., Wizerunek firmy w mediach, Wyd. Forum Naukowe, Poznań–Wrocław 2008.
26.Szostek D., Wartość wizerunku firmy, „Problemy Jakości” 2010, nr 8.
27.Szultka S., Klastry w Polsce – raport z cyklu paneli dyskusyjnych, PARP, Warszawa 2012.
28.Szultka S., Klastry w sektorach kreatywnych – motory rozwoju miast i regionów, PARP, Warszawa 2012.
29.Tarczydło B., Metodyka kształtowania wizerunku marki, Wyd. AGH, Kraków 2013.
30.Urban W., Siemieniako D., Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
31.Witek J., Marka jako narzędzie kreowania wartości klastra, w: Tworzenie wartości w klastrze, red. M. Frankowska, PARP, Warszawa 2012.