Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 2 1957
Stosunki pomiędzy organizacjami niemieckiej klasy robotniczej a polską klasą robotniczą na Pomorzu Zachodnim w okresie do końca pierwszej wojny światowej

Autorzy: Bogusław Drewniak
Data publikacji całości:1957
Liczba stron:5 (77-81)
Pobierz plik

Plik artykułu