Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.120-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 120 2015
Ograniczenia podwójnego zapisu na kontach księgowych w rachunkowości

Autorzy: J.Bogusław Wedler
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: konto księgowe rachunkowość wielostronny zapis podwójny zapis w rachunkowości
Rok wydania:2015
Liczba stron:13 (139-151)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem badawczym artykułu jest wskazanie nowego rozwiązania zapisu księgowego odpowiadającego na sytuację problemową wynikającą z ograniczonych możliwości dotychczasowego stosowania konta księgowego, funkcjonującego w ramach podwójnego zapisu w rachunkowości. Jako metody badawcze zastosowano studia literatury (zagranicznej i polskiej literatury przedmiotu), dedukcję i indukcję oraz metodę Ideals. W wyniku przeprowadzonych badań zaproponowano nowy rodzaj konta księgowego, umożliwiającego realizację celów rachunkowości. Przedstawione rozwiązanie problemu jest ewolucyjnym sposobem rozwoju zapisów księgowych, które w pełni będą opisywać zdarzenia gospodarcze na kontach księgowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dobija D., Kucharczyk M., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
2.Hendriksen E.A, van Breda M.F., Accounting Theory, 5th edition, Richard D. Irwin Inc., Chicago 1992.
3.Ijiri Y. (1982), Triple-entry Bookkeeping and Income Momentum, „Studies in Accounting Research” [wyd. American Accounting Association, Sarasota, Florida] 1982, nr 18.
4.Ijiri Y., A Framework for Triple-Entry Bookkeeping, “The Accounting Review”, October 1986.
5.Lee G.A., The Coming of Age of Double Entry: The Giovanni Farolfi Ledger of 1299-1300, “The Accounting Historians Journal” 1977, 4, nr 2.
6.Messner Z., Pfaff J., Teoria i zasady rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Pol-sce – Zarząd Główny, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa 2013.
7.Nowak E., Rachunkowość: kurs podstawowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-szawa 2008.
8.Nystromer B., Four Thousand Years in the Office, National Office, Management Associa-tion, Stockholm 1940. Przedruk w zbiorze: The World of Business, red. E.C. Bursk, D.T. Clark, R.W. Hidy, t. I, Simon & Schuster, New York 1962.
9.Pacioli L., An Original translation of the Tratise on Duble-Entry Book-keeping (by Pietro Crivelli for the Institute of Book-keepers), Harper & Row, New York 1924.
10.Peragallo E., Origin and Evolution of Duble-entry Book-keeping, American Institute Pub-lishing Co., New York 1938.
11.Roover R. de, The Development of Accounting Prior to Luca Pacioli According to the Ac-count-Books of Medieval Marchants, “Studies in the History of Accounting” [Richard D. Irwin, Homewood] 1956, vol. III.
12.Roover R. de, New Perspectives on the History of Accounting, “The Accounting Review” 1955, nr 7.
13.Sombart W., Der moderne Kapitalismus, Dunker und Humbolt, München, Leizig 1928.
14.Wedler J.B., Wielokrotny zapis w rachunkowości. Wprowadzenie, Max Adler, Londyn 2015.