Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Współcześni menedżerowie i przedsiębiorstwa – zarys problematyki

Autorzy: Bogusław Kaczmarek
Uniwersytet Łódzki
Słowa kluczowe: nowa gospodarka nowe wyzwania współczesny menedżer
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (143-154)

Abstrakt

Opracowanie obejmuje następujące sfery: zagadnień nowej gospodarki, współcze­snych menedżerów oraz nowej filozofii zarządzania. Ważne jest nowe podejście do roli oraz zadań, które stoją przed menedżerami we współczesnej gospodarce. Współczesne wyzwania dla zarzadzania przejawiają się w: wyzwaniach dla przedsiębiorstw wynikających ze współczesnej tzw. nowej gospodarki, wyzwaniach dla menedżerów w zakresie oczekiwanej od nich jakości pracy, wyników (efektów pracy) i sposobów, w jakije uzyskują, zarysie problematyki zmian w systemie kształcenia menedżerów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bratnicki M. (1998), Transformacja przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
2.Brown S., Duguid P. (2000), Wykrywanie i wykorzystanie wiedzy w przedsiębior-stwie, „Zarządzanie na Świecie", nr 8, s. 19-22.
3.Chan Kim W., Mauborgne R. (2005), Strategia błękitnego oceanu, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
4.Gładys-Jaskóbik J. (2008), Menedżerowie czy protomenedżerowie?, „Master of Business Administration", nr 5, s. 37-40.
5.Handy Ch. (2008), Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa.
6.Handy Ch. (2006), Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wy-dawniczy ABC, Warszawa.
7.Kreuter A., Wagner M. (2003), Czynniki sprzyjające innowacyjności, „Zarządzanie na Świecie", nr 12, s. 28.
8.Kuc B.R. (2004), Od zarządzania do przywództwa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa, s. 325.
9.Menedżerowie koncernów międzynarodowych o czynnikach sukcesu (2000), „Za-rządzanie na Świecie", nr 3, s. 46.
10.I a czym polega tzw. I owa Gospodarka (2000), „Zarządzanie na Świecie", nr 10, s. 22.
11.Nizard G. (2008), Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym oto-czeniu organizacji, PWN, Warszawa.
12.O co chodzi w tzw. zarządzaniu wiedzą? (2010), „Zarządzanie na Świecie", nr 12, s. 33-36.
13.Penc J. (2003), Etyka i odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa, „Społeczeń¬stwo", nr 1, s. 65-81.
14.Pietrasiński Z. (2006), Przedsiębiorczość a mądrość, w: S. Witkowski (red.), Psy-chologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. 3, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
15.Rich S. (2006), Tworzenie i wykorzystanie wiedzy w przedsiębiorstwie, „Zarządza-nie na Świecie", nr 12, s. 32-35.
16.Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
17.Roos J. (1997), Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, „Zarządzanie na Świecie", nr 5, s. 41-44.
18.Senge P.M. (1998), Piąta dyscyplina, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
19.Simon W. (2000), Spontaniczny porządek zamiast sztywnej hierarchii, „Zarządza-nie na Świecie", nr 1, s. 38-39.
20.Stein S. (2000), Czym wyróżniają się najlepsze firmy świata, „Zarządzanie na Świecie", nr 11, s. 13-16.
21.Suter A. (2006), Określenie i wykorzystanie kluczowych zdolności, „Zarządzanie na Świecie", nr 1, s. 34.
22.Uzdrowiciele przedsiębiorstw (1996), „Zarządzanie na Świecie", nr 2, s. 7-11.
23.Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa.