Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 23 2015
Przed ćwierćwieczem polskiej agroturystyki – glosa do jubileuszowej publikacji profesor Jolanty Wojciechowskiej

Autorzy: Bogusław Stankiewicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (109-118)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu