Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie

ISSN: 1230-0780     eISSN: 2719-4337    OAI    DOI: 10.18276/skk.2017.24-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 24 2017
Rola aniołów w historii zbawienia w ujęciu św. Piotra Chryzologa

Autorzy: Bogusław Kochaniewicz
Wydział Teologiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: historia zbawienia anioł angelologia św. Piotr Chryzolog patrystyka
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (115-125)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Angelologia zawarta w kazaniach biskupa Rawenny jest kontynuacją nauki o aniołach ojców Kościoła. Obejmuje ona zarówno wymiar ontyczny, jak i historiozbawczy. Chryzolog przedstawia anioły jako byty duchowe, stworzone przez Boga, odznaczające się wolnością, Jemu służące. Z drugiej strony mocno akcentuje ich rolę w zbawczym planie Boga, skupiając uwagę na dwóch fundamentalnych wydarzeniach z życia Chrystusa: wcieleniu i zmartwychwstaniu. Niebiańskie byty objawiają ludziom zbawczy zamysł Boga, przygotowują do tajemnicy wcielenia i przyjścia na świat, udzielają Bożych darów, modlą się przed obliczem Boga. Ogłaszają zmartwychwstanie Chrystusa oraz inspirują Jego uczniów do głoszenia tej prawdy wszystkim narodom. Chociaż angelologia Piotra Chryzologa nie odznacza się nowymi, oryginalnymi wątkami, lecz wykorzystuje tematy dobrze znane autorom chrześcijańskiego antyku, szczególnie greckiej proweniencji, to jednak poznanie nauki biskupa Rawenny stanowi cenny przyczynek ubogacający studia nad doktryną ojców Kościoła V wieku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambroży. „Hexaemeron”. W: Patrologiae cursus completus. Series Latina, 1–222, ed. J.P. Migne. 14 (kol. 123–274). Paris, 1878–1890.
2.Augustyn. „De civitate Dei”. W: Patrologiae cursus completus. Series Latina, 1–222, ed. J.P. Migne. 41 (kol. 13–804). Paris, 1878–1890.
3.Augustyn. „De Genesi ad litteram”. W: Patrologiae cursus completus. Series Latina, 1–222, ed. J.P. Migne. 34 (kol. 219–486). Paris, 1878–1890.
4.Augustyn. „In Psalmum CXLV, 3”. W: Patrologiae cursus completus. Series Latina, 1–222, ed. J.P. Migne. 37 (kol. 1884–1898). Paris, 1878–1890.
5.Augustyn. „Sermo 362”. W: Patrologiae cursus completus. Series Latina, 1–222, ed. J.P. Migne. 39 (kol. 1611–1634). Paris, 1878–1890.
6.Bareille, G. „Angélologie d’après les Pères”. W: Dictionnaire de Théologie Catholique. T. I (kol. 1192–1222). Paris, 1878–1890.
7.Bazyli Wielki. „In Hexaemeron, homilia 1”. W: Patrologiae cursus completus. Series Graeca, 1–161, ed. J.P. Migne. 29 (kol. 4–28). Paris, 1857–1866.
8.Daniélou, Jean. Aniołowie i ich misja. Warszawa 2006.
9.Duhr, J. „Anges”. W: Dictionnaire de spiritualité, vol. 1, Paris 1937 (kol. 580–625).
10.Grzegorz z Nazjanzu. „Oratio XXXI”. W: Patrologiae cursus completus. Series Graeca, 1–161, ed. J.P. Migne. 36 (kol. 133–172). Paris, 1857–1866.
11.Grzegorz z Nazjanzu. „Oratio XXXVIII”. W: Patrologiae cursus completus. Series Graeca, 1–161, ed. J.P. Migne. 36 (kol. 312–333). Paris, 1857–1866.
12.Grzegorz z Nyssy. „Homiliae in Canticum Canticorum”. W: Patrologiae cursus completus. Series Graeca, 1–161, ed. J.P. Migne. 44 (kol. 756–1120). Paris, 1857–1866.
13.Hieronim. „Commentatorium in epistulam ad Titum”. W: Patrologiae cursus completus. Series Latina, 1–222, ed. J.P. Migne. 26 (kol. 589–636). Paris, 1878–1890). Paris, 1857–1866.
14.Jan Chryzostom. „De laudibus s. Pauli apostoli, homilia VII”. W: Patrologiae cursus completus. Series Graeca, 1–161, ed. J.P. Migne. 50 (kol. 507–514). Paris, 1857–1866.
15.Orygenes. „Commentatorium in evangelium secundum Joannem”. W: Patrologiae cursus completus. Series Graeca, 1–161, ed. J.P. Migne. 14 (kol. 21–830). Paris, 1857–1866.
16.Orygenes. „De principiis”. W: Patrologiae cursus completus. Series Graeca, 1–161, ed. J.P. Migne. 11 (kol. 115–414). Paris, 1857–1866.
17.Piotr Chryzolog. „Collectio sermonum”. W: Corpus Christianorum. Series Latina. 24, 24A, 24B. Turnholti, 1975–1982.
18.Studer, Basil. „Angelo. Angelologia”. W: Dizionario patristico e di antichità cristriane, a cura di A. Di Bernardino. Vol. I (kol. 195–202). Casale Monferrato, 1983.
19.Tavard, Georg. „Engel. V. Kirchengeschitlisch”. W: Theologische Realenzyklopedie. Bd. IX, 599–609. Berlin–New York, 1982.
20.Turek, B. La dimensione soteriologica dell’angelologia negli scritti cristiani preniceni. Roma, 1997.
21.Wojtczak-Szyszkowski, Jerzy. „Rola aniołów w dziele zbawienia w «Sermones» Piotra Chryzologa”. W: Aniołowie w paulińskiej tradycji i pobożności, red. A. Chrapkowski, 69–76. Kraków, 2006.
22.Żuraw, Magdalena. „Ojcowie Kościoła jako twórcy właściwej angelologii”. Dostęp 30.12.2015. http://www.pch24.pl/ojcowie-kosciola-jako-tworcy-wlasciwej-angelologii,12425,i.html#ixzz3vn2O9QPD.