Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Wpływ mediów społecznościowych na zarządzanie procesowe w organizacji

Autorzy: Wojciech Grzelak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: Media społecznościowe aplikacje społecznościowe zarządzanie procesowe zarzą-dzanie w organizacji
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (33-42)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Media społecznościowe umożliwiają wykorzystanie tego, co określane jest jako mądrość grupy. Aplikacje społecznościowe można wykorzystać do osiągania celów biznesowych, podniesienia efektywności wykonywanych zadań i przezwyciężania pojawiających się trudności. Nowoczesna organizacja wykorzystuje owe narzędzia do poszukiwania innowacji, a następnie stara się wdrożyć nowe, innowacyjne rozwiązania celem zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buchnowska, D. (2013), Analiza i ocena poziomu wykorzystania mediów społeczno-ściowych przez największe polskie przedsiębiorstwa, w: „Informatyka Ekonomiczna, Business Informatics” nr 4 (30), Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
2.Chwiałkowska A. (2012), Employer branding w mediach społecznościowych jako sposób na zainteresowanie firmą Generacji Y, „Logistyka”, Poznań.
3.Grajewski P. (2015), Organizacja procesowa, Warszawa: PWE.
4.Kania K. (2010), Technologie informatyczne Firmy 2.0, Katowice: Uniwersytet Eko-nomiczny w Katowicach.
5.Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Warszawa: PWN.
6.Martin G., Reddington M., Kneafsey M.B. (2009), Web 2.0 and Human Resource Man-agement. ‘Groundswell’ or hype?, London: Chartered Institute of Personnel and De-velopment.
7.Nowak A., Krejtz K. (2006), Internet z perspektywy nauk społecznych, w: Społeczna przestrzeń Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, Warszawa
8.Perechuda K. (1999), Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
9.Safko L. (2010), Social Media Bible: Tactics, tools & strategies for business success, New Jersey: John Wiley & Sons.
10.Treadaway C., Smith M. (2011), Godzina dziennie z Facebook marketingiem, Gliwice, Helion.
11.http://www.hbrp.pl/9raportow/upload/marketing/Polskie_firmy_w_mediach_spolecznosciowych.pdf [dostęp 14.01.2016].
12.http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/facebook-i-youtube-najpopularniejszymi-serwisami-spolecznosciowymi-w-polsce-hyper-social-coraz-mniej-popularne [dostęp 15.01.2016].
13.www.uke.gov.pl [dostęp 1.12.2015].