Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-29
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Systemy informatyczne a rozwiązywanie problemów funkcjonalnych przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych – wyniki badań

Autorzy: Ewa Kulińska
Politechnika Opolska
Słowa kluczowe: spedycja transport usługi logistyczne systemy informatyczne problemy funkcjo-nalne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (309-318)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Podniesienie jakości usług w branży transportowo-spedycyjnej związane jest w dużej mierze ze stosowaniem nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, odpowiedniego dostosowania do nich narzędzi w postaci systemów informatycznych oraz zapewnienia rzetelnej informacji klientom na każdym etapie wykonywania usług. Nowoczesne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie stanowią niebagatelne wsparcie w usprawnieniu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, wspomagają przepływ informacji, ograniczają możliwości wystąpienia błędów, a także skracają czas wykonywania operacji i odciążają człowieka dzięki automatyzacji powtarzalnych czynności, co w rezultacie przekłada się na jakość świadczonych usług. W publikacji omówiono role i znaczenie systemów informatycznych w świadczeniu usług logistycznych oraz na podstawie badań przedstawiono najczęściej stosowane przez przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne systemy informatyczne z uwzględnieniem problemów funkcjonalnych występujących w branży. Celem artykułu jest analiza wpływu systemów informatycznych na niwelowanie problemów funkcjonalnych przedsiębiorstw branży transportowo-spedycyjnej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczewski P. (2003), Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Wydawnic-two MIKOM, Warszawa, s. 5, 8, 25, 47.
2.Kulińska E., Rut J. (2014), System interLAN SPEED jako narzędzie usprawniające funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych, Logistyka-nauka nr 4, s. 2059–2068.
3.Majewski J. (2002), Informatyka dla logistyki, Wydawnictwo Biblioteka Logistyka, Poznań, s. 17–18, 51–53.
4.Nowoczesne technologie w logistyce, red. J. Długosz, Polskie Wydawnictwo Ekono-miczne, Warszawa 2009, s. 9, 19, 33, 57, 75.
5.Rut J., Kulińska E. (2012), System informatyczny a funkcjonalność logistyczna – stu-dium przypadku, „Logistyka”, nr 5, s. 46–50.
6.Szarata A. (2016), Systemy informatyczne a rozwój wybranego przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego, praca dyplomowa inżynierska, Opole.
7.Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A. (2010), Informatyka gospodarcza, t. II, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 434, 480–481.
8.http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/pozostale-zagadnienia/item/6417-logistyka-uslug-zarys-obszarow-wspoldzialania [dostęp 12.12.2015].
9.http://activeo.pl/#news [dostęp 20.12.2015].
10.http://tachospeed.pl/pliki/Instrukcja_obslugi_programu_Tachospeed.pdf [dostęp 20.12.2015].