Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Mobilne zakupy w Polsce i w Holandii

Autorzy: Ewa Prałat
Politechnika Wrocławska

Aleksandra Łyczkowska
Politechnika Wrocławska
Słowa kluczowe: handel internetowy urządzenie mobilne zakup mobilny
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (123-132)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy tematyki zakupów mobilnych Polsce i w Holandii. Zaprezentowano w nim sposoby wykorzystania urządzeń mobilnych na różnych etapach procesu zakupu oraz podstawowe informacje dotyczące zakupów mobilnych na polskim i holenderskim rynku. Przedstawiono także wyniki badań porównawczych przeprowadzonych w obydwu krajach. Przeanalizowano sposób wykorzystania urządzeń mobilnych w zakupach, a także między innymi miejsca dokonywania zakupów, kategorie nabywanych produktów i wysokość wydawanych kwot.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.AboutPayments (2015), The Netherlands: e-commerce market profile, https://www.about-payments.com/knowledge-base/market/netherlands [dostęp 11.01.2016].
2.Criteo (2015), Raport: State of Mobile Commerce, http://www.criteo.com/media /1896/criteo-state-of-mobile-commerce-q1-2015.pdf.
3.Fąs A. (2015), M-commerce vs e-commerce: 1:0, http://www.egospodarka.pl 121067,M-commerce-vs-e-commerce-1-0,1,39,1.html.
4.Gemius (2015), Raport: E-commerce w Polsce 2015.
5.IAB Polska (2015), Raport: Perspektywy rozwojowe. Mobile online w Polsce 2015, https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/04/Book_Raport_mobile_2015.pdf.
6.Izba Gospodarki Elektronicznej (2015), Raport: m-commerce. Kupuję mobilnie.
7.Łyczkowska A. (2014), M-commerce – mobilny handel elektroniczny w Polsce
8.i w Holandii, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (praca magisterska).
9.Mobile Institute (2015), Raport: mShopper. Polacy na zakupach mobilnych 2015.
10.MobiRank (2015), Raport Polska.Jest.Mobi 2015, http://mobirank.pl/2015/05/28/ nowy-raport-polska-jest-mobi-2015/.
11.PayPal (2015), PayPal Mobile Research 2014/2015.
12.Prałat E., Dobrowolski W. (2013), Mobilne zakupy, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług.
13.Twenga Solutions (2015), Mobile commerce in Europe 2015.