Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.122-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 122 2016
Nierówności cyfrowe i podziały cyfrowe drugiego rzędu jako wyzwanie dla gospodarki opartej na wiedzy

Autorzy: Malwina Popiołek
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: podziały cyfrowe wykluczenie cyfrowe podziały cyfrowe drugiego rzędu podziały cyfrowe trzeciego rzędu e-kompetencje
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (113-122)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie problemu nierówności i podziałów cyfrowych, a także ich znaczenia w procesach związanych z rozwojem struktur społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. W artykule dokonano przeglądu literatury pod kątem problematyki nierówności cyfrowych. Podjęta została także próba zdefiniowania pojęcia podziałów cyfrowych pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batorski D. (2015), Technologie i media w domach i w życiu Polaków, w: Raport: Diagnoza społeczna 2015, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
2.Bednarczyk D. (2014), Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu (e-integracja)
3.w Polsce, Biuletyn EBIB [online], nr 9 (154), Gromadzenie i zabezpieczanie danych cyfrowych.
4.Budziewicz-Guźlecka A. (2014), Rola działalności naukowo-badawczej w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 808, Ekonomiczne Problemy Usług nr 112.
5.Cebula M. (2014), Społeczne zróżnicowanie umiejętności informatycznych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 1.
6.Czaplewski M. (2007), E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych, PTE, Szczecin.
7.Czapnik S., Kuś M. (2010), Nowy wspaniały świat, Mity cyberprzestrzeni
8.a rzeczywistość, w: Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie, red. M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, A. Wagner, Kraków.
9.Dijk J. van (2010), Społeczne aspekty nowych mediów, PWN, Warszawa.
10.Drucker P. (2000), Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa.
11.Goban-Klas T., Sienkiewicz P. (1999), Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Postępu Telekomunikacji, Kraków.
12.Hargittai E., Second-Level Digital Divide: Differences in People’s online skills, http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/942/864 [dostęp 1.02.2016].
13.Henne K. (2009), Zmierzamy ku trzeciemu już poziomowi cyfrowego podziału, w: Ra-port „Portret internauty” [online], https://marketingowe.files.wordpress.com/
14.2015/06/portret-internauty.pdf [dostęp 1.02.2016].
15.Muszyński J. (2006), Społeczeństwo informacyjne – szkice politologiczne, Wyd.
16.A. Marszałek, Toruń.
17.Nierenberg B. (2011), Zarządzanie mediami – ujęcie systemowe, Wyd. UJ, Kraków.
18.Norris P. (2001), Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide, Cambridge University Press.
19.Papińska-Kacperek J. (2008), Społeczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa.
20.Polańska K. (2013), Kreatywność w nowej gospodarce – perspektywa społecznościowa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 809 „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 113, s. 313-321.
21.Postman N. (1995), Technopol, PIW, Warszawa.
22.Sarama M. (2004), Podział cyfrowy – nierówności w społeczeństwie informacyjnym, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Polityka społeczno-ekonomiczna, z. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
23.Toffler A., Trzecia Fala, PIW, Warszawa 1997.
24.Tufekci Z. (2011), Cyberasociality and the Online Sociality Divide: Third Level Digi-tal Divide?, [online], http://technosociology.org/wp-content/uploads/2012/04/
25.cyberasocial-zeynep-asa-2011.pdf [dostęp 1.02.2016].
26.Wronowska G. (2004), Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki, w: Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, WWZ, Warszawa.