Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2017.39-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 3 (39) 2017
NOWE KONCEPCJE ZŁAGODZENIA PROBLEMÓW ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTU W POLSCE

Autorzy: Krystyna Wojewódzka-Król
Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, Sopot
Słowa kluczowe: transport infrastruktura transportu rozwój zrównoważony
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (59-70)
Klasyfikacja JEL: R40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Infrastruktura transportu w Polsce nie odpowiada wymaganiom zrównoważonego rozwoju, czego skutki odczuwalne są przez całą gospodarkę, m.in. wskutek kongestii, ograniczonej dostępności regionów czy osłabienia pozycji konkurencyjnej polskich portów morskich. Sposobem na złagodzenie problemów dostosowania infrastruktury transportu do potrzeb gospodarki może być rozwój śródlądowych dróg wodnych, zwłaszcza tych, które mogłyby odciążyć transport na zapleczu portów morskich, czy zmniejszyć kongestię na drogach. Alternatywą dla kolei dużych prędkości, która jest w Polsce bardzo kontrowersyjna, może być koncepcja hyperloop. Sposobem na zrównoważony rozwój transportu jest również wdrażanie rozwiązań infrastrukturalnych umożliwiających integrację gałęzi transportu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BCG (2017). The 2017 European Railway Performance Index, 2017. Pobrane z: www.bcg.com/pl-pl/publications/2017/transportation-travel-tourism-2017european-railway-performance-index.aspx (18.08.2017).
2.Deloitte & Targeo (2016). Raport o korkach w 7 największych miastach Polski Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź, Katowice. Dane za rok 2015. Warszawa.
3.Engelhardt, J. (2016). KDP – wyzwanie rozwojowe polskiego transportu. Sopot: Konferencja Transopot 2016.
4.GDDKiA (2016). Raport o stanie nawierzchni dróg krajowych na koniec 2015 roku. Warszawa.
5.Hyperpoland (2017). Spacex Hyperloop Pod Competition II. Pobrane z: www.hyperpoland.com/news.html#news-1 (10.04.2017).
6.IBnGR (2016). Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016. Gdańsk.
7.PKP PLK (2010). Program budowy linii dużych prędkości w Polsce. Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne. Warszawa.
8.PKP PLK (2015). Raport Roczny.
9.Port Gdańsk (2017). Port Gdańsk dla Polski. Pobrane z: http://www.portgdansk.pl/o-porcie/port-gdansk-dla-polski (18.08.2017).Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. – Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030.
10.Dz. Urz. RP z 2016 r., poz. 711.
11.Urbański, K. (2017). Hyperloop – kolej na przyszłość. Pobrane z: www.forbes.pl/hyperloop-szybka-kolej-nadchodzi-rewo-lucja,artykuly,204963,1,1.html (26.03.2017).
12.Wojewódzka-Król, K., Rolbiecki, R. (2017). Społeczno-ekonomiczne skutki zagospodarowania dolnej Wisły. Gdańsk: Acta Energetica.