Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.37-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 874 SI nr 37
Analiza zaawansowania realizacji idei open government data w wybranych krajach

Autorzy: Joanna Papińska-Kacperek
Uniwersytet Łódzki

Krystyna Polańska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: open government data e-government otwarte dane
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (103-114)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie idei otwartych danych oraz poddanie analizie portali Open Government Data pod względem ich zaawansowania technicznego. Podstawą analizy jest klasyfikacja opracowana przez Timothy’ego Bernersa-Lee, która pozwala określić stopień zaawansowania portalu udostępniającego otwarte dane. Zwrócono także uwagę na koszty utrzymania tego typu portalu oraz spodziewane korzyści z jego uruchomienia. W podsumowaniu wskazano na społeczne efekty otwartości instytucji publicznych na obywateli, a także przedstawiono polskie lokalne inicjatywy w tym zakresie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bătăgan L. (2014), The Role of Open Government Data in Urban Areas Development, „Informatica Economică”, vol. 18, no. 2, www.revistaie.ase.ro/content/70/08%20-%20Batagan.pdf (20.03.2015).
2.Berners-Lee T. (2010), Is your Linked Open Data 5 Star?, www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html (20.03.2015).
3.CSC (2011), Uncharted Waters. The State of Open Data in Europe.
4.Dabbish L., Stuart C., Tsay J., Herbsleb J. (2012), Social coding in github: transparency and collaboration in an open software repository, w: Proceedings of the ACM 2012 conference on Computer Supported Cooperative Work, s. 1277–1286.
5.GitHub (2014), Who’s using GitHub?, https://government.github.com/community (13.03.2015).
6.GitHub (2011), Those are some big numbers, https://github.com/blog/841-those-aresome-big-numbers (13.03.2015).
7.Granickas K. (2013), Understanding the impact of releasing and re-using open government data, „European Public Sector In-formation Platform”, Topic Report no. 8, www.epsiplatform.eu/sites/default/files/2013-08-Open_Data_Impact.pdf (13.03.2015).
8.Janssen M., Charalabidis Y., Zuiderwijk A. (2012), Benefits, Adoption Barriers and Myths of Open Data and Open Government, „Information Systems Management”, vol. 29, no. 4, s. 258–268.
9.Kalapanidas E., Ramfos A. (2012), Position Paper submitted for the ‘Using Open Data: policy modeling, citizen empowerment, data journalism’ workshop, INTRASOFT International, www.w3.org/2012/06/pmod/pmod2012_submission_19.pdf (19.03.2015).
10.Logica Business Consulting (2012), Open data and use of standards: Towards a Better Supply and Distribution Process for Open Data, w: Standardization Forum, 14 April www.forumstandaardisatie.nl/fileadmin/os/documenten/Internationale_benchmark_v1_03_final.
11.Longo J., Kelley T.M. (2015), Use of GitHub in Public Administration in Canada: Open Government Innovation in Code, Web and Prose, „Canadian Public Administration”[w druku].
12.Martin S., Foulonneau M., Turki S., Ihadjadene M. (2013), Risk Analysis to Over-come Barriers to Open Data, „Electronic Journal of e-Government”, vol. 11, Issue 1, www.ejeg.com/issue/download.html?idArticle=296 (16.03.2015).
13.Méli B. (2011), Open data: Etalab bénéficie d’un budget de 5 millions d’euros sur trois ans, JDN, www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/budget-etalab-1111.shtml (19.03.2015).
14.Mergel I. (2014), Introducing Open Collaboration in the Public Sector: The Case of Social Coding on Github, Conference: European Group of Public Administration, At Speyer, DOI: 10.13140/2.1.2290.3047.
15.Papińska-Kacperek J. (2013), Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
16.Papińska-Kacperek J., Polańska K. (2015), Inicjatywy Open Government Data, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” [w druku].
17.Parycek P., Sachs M. (2010), Open government-information flow in Web 2.0, „European Journal of ePractice”, no. 9 (1), s. 1–70.
18.Peterson K. (2013), The GitHub Open Source Development Process, Technical Report, Rochester, MN: Mayo Clinic.
19.Sobczak A., Kulisiewicz T. (2014), Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Łódź.
20.Spinellis D. (2012), Git, „IEEE Software”, no. 29 (3), s. 100–101.
21.Tinholt D. (2013), The Open Data Economy Unlocking Economic Value by Opening Government and Public Data, Capgemini Consulting, http://www.capgemini-consulting.com/resource-file-access/resource/pdf/opendata_pov_6feb.pdf (13.03.2015).
22.Ubaldi B. (2013), Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives, „OECD Working Papers on Public Governance”, no. 22, OECD.