Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 18.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Stan udostępniania publicznych e-usług w wybranych krajach Unii Europejskiej
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
2. Analiza zaawansowania realizacji idei open government data w wybranych krajach
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
3. NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W ŚWIADCZENIU ADMINISTRACYJNYCH USŁUG PUBLICZNYCH
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 871 PTiL nr 30 2015 Przejdź
4. One-stop government jako kierunek rozwoju administracji publicznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
5. Internet podstawowym narzędziem innowacyjności przedsiębiorstw i administracji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
6. E-administracja na uczelni w opinii pracowników administracyjnych – przykład Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
7. Determinanty rozwoju e-administracji publicznej w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
8. Publiczne zasoby informacyjne w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
9. Elektroniczny punkt kontaktowy dla biznesu – istota i funkcje
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
10. Problemy elektronicznej realizacji usług w administracji publicznej i ochronie zdrowia
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
11. Bariery rozwoju e-administracji w Polsce – analiza sytuacji na przykładzie projektów 7 osi POIG
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
12. Big data w analizie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
13. Zintegrowana transformacja systemu bezpieczeństwa narodowego RP
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
14. Elektroniczne usługi pocztowe świadczone przez operatorów wyznaczonych w krajach U E. Stan zaawansowania według wskaźników U PU
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
15. Potencjalne możliwości współpracy operatorów wyznaczonych z e-administracją
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
16. E-deklaracje w systemie elektronicznej administracji
(Studia Informatica Pomerania)
nr 45 2017 Przejdź
17. Model perspektywicznego systemu e-VAT jako usługi społeczeństwa informacyjnego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 46 2017 Przejdź
18. Approaches for monitoring the level of providing municipal administrative services electronically (Ukrainian case)
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Przejdź
Strona