Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-42
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Elektroniczne usługi pocztowe świadczone przez operatorów wyznaczonych w krajach U E. Stan zaawansowania według wskaźników U PU

Autorzy: Anna Stolarczyk
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT

Marek Sylwestrzak
Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT
Słowa kluczowe: wskaźnik Global PES Index pocztowe e-usługi operator wyznaczony e-government e-administracja
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (427-437)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę wybranych zagadnień elektronicznych usług pocztowych, świadczonych przez wyznaczonych operatorów, a także wskaźników pomiaru ich zaawansowania - PES Index (Postal Electronic Services Index), które zostały zdefiniowane przez Światowy Związek Pocztowy (UPU). Tłem dla przedmiotowych rozważań jest ogólna charakte­rystyka problemu świadczenia usług cyfrowych przez operatorów pocztowych w opinii wybra­nych przedstawicieli środowisk naukowych i specjalistycznych, jak również autorów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budziewicz-Guźlecka, A., Drab-Kurowska, A. (2012). E-administracja w Polsce. Zeszyty Nauko¬we Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 703, 366-373.
2.Bukovc, B. (2014). Postal Operators and Governments: a Difficult Relationship with tremendous Opportunities. The Postal Industry, Innovations & Markets, 2 (1), 3-4.
3.Corredera, D.N. (2015). Measuring postal e-services development. A global perspective Version 2. O. Berne: Universal Postal Union.
4.Drab-Kurowska, A. (2015). Oddziaływanie ryuku e-commerce na rynek pocztowy. Zeszyty Na¬ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, I I 7, 349-357.
5.Drobiazgiewicz, J. (2015). One-stop govenunent jako kierunek rozwoju administracji publicznej.
6.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 852, 476-485.
7.Finger, M. (2014). Posts' Ambiguous Relationship with Government. The Postal Industry, Innova¬tions & Markets, 2 (1), s. 5.
8.Finger, M. (2016). Platform Revolution. The Postal Industry, Innovations & Markets, 4 (2), 3-4. Fraś, J., Siwkowski, M., Matulewski, M. (2015). Zarządzanie dystrybucją usług na rynku poczto¬wym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpie¬czenia, 74 (2), 295-302.
9.Gądek-Hawlena, T., Wróbel, M. (2015). Operatorzy pocztowi w sieciowym środowisku współcze-snej gospodarki na przykladzie Poczty Polskiej SA Zes.:yty Naukowe Wyższej Szkoły Ban¬kowej w Poznaniu, 64 (7), 82-93.
10.Stolarczyk, A, Sylwestrzak, M. (2012). U sługi świadczone on-line jako wklad publicznych operato-rów pocztowych w rozwój społeczeństwa informacyjnego w krajach Unii Europejskiej. Ze-szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 703 (2), 810-816.
11.Śtrbac, S. , Grgurović, B., Milutinović, J. (2014). Mobile Technologies as a Way of Generating the Development of Postal Services. Journal of Behavioural Economics, Finance, Entrepre-neurship, Accounting and Transport, 2 (5), 116-120.
12.Tomaszewicz A, Buko J. (2015). Determinanty rozwoju e-adrninistracji publicznej w Polsce. Zeszy¬ty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 852, 644-651.