Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 130 2018
Potencjalne możliwości współpracy operatorów wyznaczonych z e-administracją

Autorzy: Anna Stolarczyk
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz i Rozwoju Rynku ICT

Marek Sylwestrzak
Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: e-government operator wyznaczony pocztowe e-usługi
Data publikacji całości:2018-03-30
Liczba stron:10 (193-202)
Klasyfikacja JEL: O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza przykładów wykorzystania cyfrowych platform pocztowych do świadczenia usług e-government oraz wskazanie potencjalnych możliwości integracji systemów informatycznych administracji publicznej z takimi platformami. Na tle rankingu krajów Unii Europejskiej pod względem osiągniętych wartości wskaźnika EGDI oraz założeń koncepcji obniżania kosztów funkcjonowania administracji – lean government zostały zaprezentowane przykłady partnerstwa e-administracji i poczty w wybranych krajach oraz zaakcentowano korzyści wynikające z takiego współdziałania. Ponadto zasygnalizowano stan obecny i perspektywy współpracy administracji państwowej z operatorem wyznaczonym w obszarze świadczenia usług e-administracji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bukovc, B. (2014). Postal Operators and Governments: a Difficult Relationship with Tremendous Opportunities. The Postal Industry, Innovations & Markets, 2 (1), 3–4.
2.Finger, M. (2014). Posts’ Ambiguous Relationship with Government. The Postal Industry, Innovations & Markets, 2 (1), 5.
3.Finger, M. (2016). Platform Revolution. The Postal Industry, Innovations & Markets, 4 (2), 3–4.
4.Gądek-Hawlena, T., Wróbel, M. (2015). Operatorzy pocztowi w sieciowym środowisku współczesnej gospodarki na przykładzie Poczty Polskiej S.A. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 64 (7), 82–93.
5.Goliński, M. (2015). E-administracja w Polsce w świetle badań ONZ. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. Szkoła Główna Handlowa, 38, 74–84.
6.Grycuk, A. (2011). Lean government, czyli koncepcja szczupłego zarządzania w administracji publicznej. Analizy BAS, 3 (47), 1–9.
7.Instytut Pocztowy (2016a). Cyfryzacja usług publicznych w Europie. Rola operatorów pocztowych. Model dla Polski. Pobrane z: http://instytutpocztowy.pl/files/ raport_instytut_pocztowy.pdf (20.09.2017).
8.Instytut Pocztowy (2016b). Poczta Polska narodowym operatorem cyfrowym i logistycznym. Pobrane z: http://instytutpocztowy.pl/files/Raport_o_cyfryzacji_i_ logistyce.pdf (20.09.2017).
9.Stolarczyk, A., Sylwestrzak, M. (2017). Elektroniczne usługi pocztowe świadczone przez operatorów wyznaczonych w krajach UE, stan zaawansowania według wskaźników UPU. Ekonomiczne Problemy Usług, 126 (1/2), 427–437. Pobrane z: https://doi.org/10.18276/ epu.2017.126/2-42 (20.09.2017).
10.Tomaszewicz, A., Buko, J. (2015). Determinanty rozwoju e-administracji publicznej w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 852, 644–651.
11.United Nations (2012). United Nations E-Government Survey 2012. New York. United Nations (2014).
12.United Nations E-Government Survey 2014. New York. United Nations (2016).
13.United Nations E-Government Survey 2016. New York.