Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
E-administracja na uczelni w opinii pracowników administracyjnych – przykład Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)

Autorzy: Malwina Popiołek
Uniwersytet Opolski
Słowa kluczowe: e-administracja USOS e-gov uniwersytet informatyzacja
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (583-592)

Abstrakt

W artykule skoncentrowano się na elektronicznej administracji w uczelniach wyższych. Uwaga skupiona została na obecnym w wielu polskich uniwersytetach systemie USOS, który został stworzony do elektronicznego zarządzania procesem dydaktycznym. Analizie poddany został tutaj stosunek pracowników administracyjnych do USOS. W pracy przedstawione zostały wyniki badań własnych, które pokazują jak funkcjonowanie USOS oceniają pracownicy administracyjni w badanej uczelni.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abriszewski K. (2011), Jak nowe media tworzą nowe środowisko. Przypadek USOS-a, w: Nowe media w systemie komunikowania: edukacja, cyfryzacja, red. M. Jeziński, Toruń.
2.Afeltowicz Ł. (2011), Od automatycznych systemów diagnostycznych do USOS/USOSweb: informatyczne systemy wspomagania pracy a reorganizacja praktyk społecznych, wzorców działania i procesów poznawczych, w: Nowe media w systemie komunikowania: edukacja, cyfryzacja, red. M. Jeziński, Toruń.
3.Gajdowska M. (2014), Rozwój i obszary zastosowań e-gospodarki w Polsce, „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych”, nr 1/24, s. 82–100.
4.Grodzka D. (red.), (2009), Społeczeństwo informacyjne, Studia BAS, WS, Warszawa.
5.Lechowicz N., Pikuła D. (2013), Determinanty kształtujące nowe pokolenia oraz ich implikacje dla współczesnego świata, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, s. 17–24.
6.Mysior R. (2014), Dwa światy – cyfrowi tubylcy, cyfrowi imigranci, cz. I, „Remedium” nr 9, s. 5–7.
7.Popiołek M. (2013), Funkcjonowanie e-administracji w Polsce na przykładzie Uniwer-syteckiego Systemu Obsługi Studiów, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, s. 51–56.
8.www.frse.org.pl (2015).
9.www.usos.edu.pl (2015).
10.www.usosownia.uw.edu.pl (2015).