Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-26
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 123 2016
Big data w analizie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego

Autorzy: Tomasz Protasowicki
Wojskowa Akademia Techniczna

Jerzy Stanik
Wojskowa Akademia Techniczna
Słowa kluczowe: e-administracja Big Data analiza danych wspomaganie decyzji
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (275-286)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono ogólny zarys modelu platformy przeznaczonej do pozyskiwania, wymiany i przetwarzania danych o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego RP. Proponowany system zakłada wykorzystanie współczesnych metod Big Data i wspierających je narzędzi informatycznych. Celem istnienia takiego systemu jest kompleksowe wspomaganie procesów decyzyjnych związanych z identyfikacją i oceną pojawiających się zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BBN (2013), Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa: Biuro Bezpie-czeństwa Narodowego.
2.Bieniok H. (1999), Metody sprawnego zarządzania, Warszawa: Placet.
3.Ficoń K. (2007), Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, Warszawa: BEL Studio.
4.Kimball R., Ross M. (2002), The Data Warehouse Toolkit, New Jersey: Wiley.
5.Protasowicki T. (2014), Wybrane aspekty zastosowania koncepcji architektury korpo-racyjnej w transformacji Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, vol. 112.
6.Protasowicki T., Stanik J. (2014), The concept of maintaining functional security of an integration platform, w: Information Managemen, red. B.F. Kubiak, A. Sieradz, Gdańsk: Gdańsk University Press.
7.Sienkiewicz P. (2006), Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych, Warszawa: AON.
8.Szafrański B. (2014), Realizacja zadań publicznych a Big Data, w: Internet. Publiczne bazy danych i Big Data, red. G. Szpor, Warszawa: C.H. Beck.
9.Zając J., Zięba R. (2010), Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodo-wego Polski, Warszawa.